Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Εδαφομηχανική & Στοιχεία Θεμελιώσεων (1.4.20.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Γεωτεχνολογίας: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση: Τετάρτη, 09:45 – 11.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, αίθουσα 203

Ασκήσεις: Παρασκευή, 12:45 – 14:30 κτήριο Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, αίθουσα 203

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Λουπασάκης , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.21
Τηλ. +30 210 772 2087 , +30 210 772 2144 (FAX)
e-mail: cloupasakisATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Λουπασάκης Κ., (2015), Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων, Σημειώσεις του μαθήματος Εδαφομηχανική και Στοιχεία Θεμελιώσεων του 8ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλουργών Ε.Μ.Π., Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ε.Μ.Π., Αθήνα, σελ. 165.
 • Καββαδας Μ. (2009), Στοιχεία Εδαφομηχανικής, Εκδόσεις Συμεών, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50659294.
 • Παπαχαρίσης Ν., Γραμματικόπουλος Ι., Μάνου - Ανδρεάδου Ν. (2010), Γεωτεχνική Μηχανική, Εκδόσεις ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50662643.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • Γραμματικόπουλος Γ., Μάνου – Ανδρεάδου Ν., Χατζηγώγος Θ. (1998), Εδαφομηχανική – ασκήσεις και προβλήματα, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.
 • Τσότσος Στ. (1991), Εδαφομηχανική - Θεωρία Μέθοδοι Εφαρμογές, Εκδόσεις Φ. Βερβερίδης & Π. Πολυχρονίδης α.ε., Θεσσαλονίκη.
 • Χρηστάρας Β., Δημητρίου Α., Λεμονή Ε., Λουπασάκης Κ., (2002)(β΄ έκδοση 2006), Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές εδαφομηχανικής, Εκδόσεις ΤΕΕ, Αθήνα.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εισαγωγικά στοιχεία. Έδαφος- εδαφικοί σχηματισμοί. Φυσικές ιδιότητες εδαφών. Συστήματα κατάταξης εδαφών. Αρχικές ή Γεωστατικές τάσεις. Επίδραση της ροής νερού σε εφαρμογές Εδαφομηχανικής. Τάσεις εδάφους λόγω εξωτερικού φορτίου. Στερεοποίηση-Καθιζήσεις. Διατμητική αντοχή εδάφους. Φέρουσα ικανότητα εδάφους. Ευστάθεια πρανών.

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις: 100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Διαλέξεις – Ασκήσεις

 • Εισαγωγή
 • Φυσικές ιδιότητες εδαφών
 • Συστήματα κατάταξης εδαφών
 • Αρχικές ή Γεωστατικές τάσεις
 • Επίδραση της ροής νερού σε εφαρμογές εδαφομηχανικής
 • Τάσεις εδάφους λόγω εξωτερικού φορτίου
 • Στερεοποίηση – Καθιζήσεις
 • Διατμητική αντοχή εδάφους
 • Φέρουσα ικανότητα εδάφους
 • Ευστάθεια εδαφικών πρανών

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-