Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (3.3.45.2)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 2ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Καμπουράκης Γεώργιος, ΔΕΠ - Αν.Καθηγητής 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ.
Τομ. Επικ., Ηλεκτρονικής & Συστ. Πληροφ., Εργαστήριο Ακουστικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας ΜΜΕ
+30 210 772 2284 - Ηλεκτρ. 22Γ (Ζ), Εργαστ.
+30 210 772 1758 - Ηλεκτρ. 22Γ (Ζ), Εργαστ.
+30 210 772 4322 - Ηλεκτρ. 22Γ (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 3763 - Ηλεκτρ. 22Γ (Ζ), Εργαστ. (FAX)
gcamb@cs.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Ιστορική εξέλιξη υπολογιστών και δομή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προδιαγραφές, σχεδίαση, κωδικοποίηση, επαλήθευση, τεκμηρίωση και συντήρηση προγραμμάτων. Χρήση λογικών διαγραμμάτων στην επίλυση προβλημάτων. Βασικές δομές δεδομένων, δομές ελέγχου, αντικατάσταση, αναδρομή, διαδικασίες εισόδου/εξόδου, χρήση υποπογραμμάτων. Εφαρμογές στη γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-