Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Αναλυτική Χημεία & Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης (5.1.80.4)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 4ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 3 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Τζαμτζής-Πιλάλης Νικόλαος, ΔΕΠ - Αν.Καθηγητής 
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομ. Χημικών Επιστημών, Εργαστήριο Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
+30 210 772 3187 - κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 3194 - κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 3188 - κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ), Γραμματεία (FAX)
nipitz@central.ntua.gr

Εργαστήρια - Διδάσκοντες

Τζαμτζής-Πιλάλης Νικόλαος, ΔΕΠ - Αν.Καθηγητής 
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Τομ. Χημικών Επιστημών, Εργαστήριο Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
+30 210 772 3187 - κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 3194 - κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 3188 - κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ), Γραμματεία (FAX)
nipitz@central.ntua.gr

Στυλιανή Αγατζίνη - Λεονάρδου , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.44
Τηλ. +30 210 772 2216 , +30 210 772 2218 (FAX)
e-mail: agatziATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 12.00 - 17.00

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.20
Τηλ. +30 210 772 2092 , +30 210 772 2126 (FAX)
e-mail: e.chatzitheodoridisATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

  1. Υγροχημικές Μέθοδοι στην Αναλυτική Χημεία. Μιλτιάδης Σταθερόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ. 4η ΄Εκδοση, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2007.
  2. Αναλυτική Χημεία – Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης. Νικόλαος Τζαμτζής-Πιλάλης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ, Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2009.
  3. Αναλυτική Χημεία – Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων (Κλασικής Χημικής Ανάλυσης και Φυσικών Μεθόδων Ανάλυσης). Επιμέλεια Έκδοσης Νικόλαος Τζαμτζής-Πιλάλης). Εκδόσεις ΕΜΠ, Αθήνα 2009.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  1. Αναλυτική Χημεία – Θέματα και προβλήματα. Στυλιανός Λιοδάκης, Καθηγητής ΕΜΠ. Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1η Εκδοση, Αθήνα 2001.
  2. Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης - Φασματομετρικές Μέθοδοι. Μαρία Όξενκιουν Πετροπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ. Εκδόσεις Συμμετρία, 2η Έκδοση, Αθήνα 2008.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εισαγωγή. Ταξινόμηση των αναλυτικών μεθόδων. Δειγματοληψία, επεξεργασία δείγματος. Μετρήσεις και στατιστική επεξεργασία αυτών. Εισαγωγή στην ποιοτική χημική ανάλυση. Κλασική ανόργανη ποιοτική χημική ανάλυση (χαρακτηρισμός επιλεκτικών ιόντων σε υδατικά διαλύματα). Χημική ισορροπία (θεωρία οξέων -βάσεων, θεωρία συμπλόκων, οξειδοαναγωγής και καταβύθισης). Ποσοτική ανάλυση: ογκομετρικοί προσδιορισμοί (οξυμετρίας-αλκαλιμετρίας, συμπλοκομετρίας, οξειδοαναγωγής, καταβύθισης), σταθμική ανάλυση. Εφαρμογές κλασικής χημικής ανάλυσης σε κράματα και ορυκτά. Ομαδοποίηση Ενόργανων Μεθόδων ΦΜΑ. Οπτικές Μέθοδοι: Φασματομετρία ορατού - υπεριώδους UV – VIS, Υπέρυθρη Φασματομετρία IR, Ατομική απορρόφηση AAS, Φλογοφωτομετρία, Φασματομετρία ακτίνων X (περίθλαση XRD, φθορισμός XRF). Θερμικές μέθοδοι: Θερμοβαρυμετρία, Διαφορική Θερμοβαρυμετρία, Διαφορική Θερμική Ανάλυση, Διαφορική Θερμιδομετρία σάρωσης. Ηλεκτρομετρικές μέθοδοι: κατηγορίες ηλεκτροδίων, διακρίσεις Ηλεκτρομετρικών Μεθόδων, ηλεκτρόδια συγκέντρωσης, Πολαρογραφία. Χρωματογραφικές Μέθοδοι: Αέρια Χρωματογραφία GC. Μέθοδοι ποσοτικοποίησης αποτελεσμάτων στη χημική ανάλυση. Επιλογή και εφαρμογή αναλυτικής μεθόδου ΦΜΑ σε προβλήματα, του πεδίου του μεταλλουργού και ελέγχου περιβαλλοντικών παραμέτρων. Εργαστηριακές Ασκήσεις (αναλυτικής χημείας, περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ θερμική ανάλυση). Κλασική χημική ανάλυση (υγροχημικές μέθοδοι), Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης (ενόργανες μέθοδοι ανάλυσης). Εισαγωγή. Ηλεκτρομετρία (ποτενσιομετρία, αγωγιμομετρία, πολαρογραφία, ηλεκτροφόρηση). Οπτικές μέθοδοι (χρωματομετρία, φασματοφωτομετρία (ορατού, υπεριώδους), φλογοφωτομετρία, φασματομετρία υπερύθρου, φασματομετρία ατομικής απορρόφησης, ία, υγρή χρωματογραφία). Μέθοδοι ιονεναλλαγής. Θερμική ανάλυση. Ανάλυση αερίων. 39 Ανάλυση με ενεργοποίηση. Εφαρμογές των διαφόρων μεθόδων στον αυτόματο έλεγχο των χημικών διεργασιών και στο περιβάλλον. Eργαστηριακή άσκηση

Βαθμολογία

Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται: 1ον. Από τον βαθμό του Εργαστηρίου που διαμορφώνεται από α) την συμμετοχή και το ενδιαφέρον των σπουδαστών κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων, β) τις προφορικές ή και γραπτές εξετάσεις υπό μορφή test πριν, κατά την διάρκεια ή/και μετά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων και γ) την ποιότητα των αναφορών. και 2ον. Από την τελική γραπτή προαγωγική εξέταση. Ο τελικός βαθμός προκύπτει με συντελεστές βαρύτητας 50% για κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις εφ’ όσον υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός για κάθε μια περίπτωση.

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Θεωρητικών Μαθημάτων

1η εβδομάδα

Αναλυτική Χημεία - ΦΜΑ Εισαγωγή

2η εβδομάδα

Κλασική χημική ανάλυση υδατικών διαλυμάτων Εισαγωγή

3η εβδομάδα

Κλασική ποιοτική ανάλυση - Κλασική ποσοτική ανάλυση

4η εβδομάδα

Ογκομετρικές αναλύσεις (οξυμετρία – αλκαλιμετρία)

5η εβδομάδα

Ογκομετρικές αναλύσεις (συμπλοκομετρία)

6η εβδομάδα

Ογκομετρικές αναλύσεις (οξειδοαναγωγικά συστήματα)

7η εβδομάδα

Ογκομετρικές αναλύσεις (καταβύθιση ιζημάτων, σταθμική ανάλυση)

8η εβδομάδα

Φασματομετρία υπεριώδους ορατού - UV-VIS, υπερύθρου - IR

9η εβδομάδα

Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης - AAS, εκπομπής πλάσματος - ICP

10η εβδομάδα

Φασματομετρία ακτίνων X - XRF, XRD

11η εβδομάδα

Χρωματογραφικές μέθοδοι - Αέρια Χρωματογραφία

12η εβδομάδα

Θερμικές Μέθοδοι

13η εβδομάδα

Ηλεκτρομετρικές Μέθοδοι - Πολαρογραφία

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-