Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνική Μηχανική (Στατική) (6.3.98.3)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 3ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 - 2

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τρίτη, 8.45 - 10.30, κτήριο Γενικών Εδρών, αμφιθέατρο 1.04

Ασκήσεις:
Τετάρτη, 15.00 – 17.00, κτήριο Γενικών Εδρών, αμφιθέατρο 1.04

Διδάσκοντες

Κεφαλάς Βασίλειος, ΔΕΠ - Επ.Καθηγητής 
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Τομ. Μηχανικής, Εργαστήριο Αντοχής Υλικών
+30 210 772 1307 - κτ. Αντ.Υλικ. (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 1364 - κτ. Αντ.Υλικ. (Ζ), Γραφείο
vkefalas@central.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Βασικές έννοιες. Συνθήκες ισορροπίας δυνάμεων στο χώρο. Αναλυτικός, γραφικός υπολογισμός συνισταμένης. Κέντρα βάρους, θεωρήματα Πάππου. Τριβή: αίτια, νόμοι. Τριβή ολίσθησης, κύλισης. Φορείς, φορτία, στηρίξεις, αντιδράσεις. Δικτυωτοί φορείς: επίπεδοι, στο χώρο. Μόρφωση, υπολογισμός. Ολόσωμοι φορείς: διαγράμματα M, Q, N. Δοκός αμφιέρειστη, προέρχουσα, πρόβολος, αρθρωτή. Δοκός με έμμεση φόρτιση. Σύνθετοι φορείς: πλαίσια, τριαρθρωτοί φορείς, μικτοί φορείς. Εύκαμπτα καλώδια. Έργο, ισορροπία: αρχή των δυνατών έργων. Δυνητική ενέργεια, είδη ισορροπίας. Εργαστηριακές επιδείξεις σε ομοιώματα κατασκευών.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-