Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Εκμετάλλευση Μεταλλείων ΙΙ (7.1.03.6)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 6ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Δημήτριος Δαμίγος , Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.41
Τηλ. +30 210 772 2214 , +30 210 772 2156 (FAX)
e-mail: damigosATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Ανδρέας Μπενάρδος , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.45
Τηλ. +30 210 772 2182 , +30 210 772 2156 (FAX)
e-mail: abenardosATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 16:00

Βιβλία Διδασκαλίας

Οικονομόπουλος Ι. Ν., “Ο Αερισμός των Μεταλλείων”, ΕΜΠ, Αθήνα, 1991

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Hartman H. L., Ramani R. V., Mutmansky J. M., Wang Y. J., “Mine Ventilation and Air Conditioning”, Wiley-Interscience, 3 edition, 1997.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Αερισμός: Ατμόσφαιρα και κλίμα μεταλλείου. Ροή αέρα στα μεταλλεία. Μετρήσεις και υπολογισμοί αερισμού. Ανεμιστήρες μεταλλείων. Φωτισμός: Γενικές αρχές και στοιχεία μελέτης φωτισμού των μεταλλείων. Συστήματα και εξοπλισμός. Υπόγεια ύδατα - άντληση: Προέλευση, σημασία και άντληση των υδάτων των μεταλλείων. Δεξαμενές, αντλιοστάσια και δίκτυα. Συστήματα και εξοπλισμός. Προστασία έναντι εισροών. Οικονομικά στοιχεία. Ασφάλεια: Μελέτη των ατυχημάτων στη μεταλλευτική βιομηχανία. Ανάλυση των ατυχημάτων και μέτρα προστασίας. Μεγάλοι κίνδυνοι κατά την εκμετάλλευση των μεταλλείων. Μεταλλευτική υγιεινή. Οργάνωση της υπηρεσίας ασφαλείας των 43 μεταλλείων. Εξοπλισμός ασφαλείας. Κανονισμός των μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-