Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Αρχές Διοίκησης & Οργάνωση Παραγωγής - Οικονομική των Επιχειρήσεων (7.1.04.6)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 6ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
1 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

 • Αρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής
 • Αικατερίνη Αδάμ , Επίκουρη Καθηγήτρια
  Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
  Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
  2 Όροφος , Γραφείο 2.40
  Τηλ. +30 210 7721293 , +30 210 7722191 (FAX)
  e-mail: katadamATmetal.ntua.gr
  ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 15.00

 • Οικονομική των επιχειρήσεων
 • Δημήτριος Δαμίγος , Αναπληρωτής Καθηγητής
  Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
  Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
  2 Όροφος , Γραφείο 2.41
  Τηλ. +30 210 772 2214 , +30 210 772 2156 (FAX)
  e-mail: damigosATmetal.ntua.gr
  ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

  Βιβλία Διδασκαλίας

  Σύγγραμμα: Ρομπόλη, Παπάδα, Μιχαηλίδης, 2002

  Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Π. Φαναριώτη, Αρχές Οργανώσεως & Διοικήσεως Επιχειρήσεων  - Eισαγωγή στο σύγχρονο management, 2η έκδοση, εκδόσεις Σταμούλη,  Αθήνα 2001
  • Α.Νικολόπουλος, Εισαγωγή στην Οικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων, εκδόσεις O.Π.Α., Αθήνα 2005.

  Σύντομη περιγραφή της ύλης

  Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής - Έλεγχος παραγωγής - Στοιχεία λογιστικής κόστους - Προϋπολογισμός παραγωγής - Διοικητική οργάνωση βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων - Περιγραφές θέσεων εργασίας - Μελέτη εργασίας - Διαχείριση και έλεγχος αποθεμάτων - Αρχές διοίκησης - Διοίκηση με στόχους. Διάρθρωση επιχειρήσεων, ανταγωνισμός και επιχειρηματικοί στόχοι. Αρχές λογιστικής και κοστολόγησης. Αποδοτικότητα και χρηματική ρευστότητα. Αρχές προγραμματισμού και τεχνικές προβλέψεων. Προϋπολογισμός. Τιμολογιακή πολιτική και στρατηγική προσφοράς. Τεχνολογικές επιλογές. Ανάλυση επιχειρηματικού κινδύνου. Αναπτυξιακά κίνητρα.

  Βαθμολογία

  Εργασία - Ασκήσεις θα προσμετρηθούν με συντελεστή 50% σε περίπτωση που η γραπτή εξέταση >= 4.

  Πρόγραμμα Παραδόσεων

  • Βασικές Εννοιες- Εισαγωγή στις θεωρίες της Οργάνωσης, Επιχειρηματικό περιβάλλον
  • Ορισμός, στόχοι και μορφές επιχειρήσεων
  • Δομή και διάρθρωση της οργάνωσης μιας επιχείρησης, Λειτουργία της επιχείρησης
  • Χρηματοοικονομικά των επιχειρήσεων (ισολογισμοί, κοστολόγηση, κ.ά.)
  • Διοίκηση των Επιχειρήσεων- Eλεγχος
  • Λήψη Αποφάσεων
  • Μελέτες Περίπτωσης
  • Ειδικά θέματα (προγραμματισμός κι έλεγχος παραγωγής, ανάλυση χρονοσειρών, διαχείριση κι έλεγχος αποθεμάτων, κ.ά.)

  Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

  -