Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Εξόρυξη Πετρωμάτων ΙΙ (Εξόρυξη με Μηχανικά Μέσα) (7.1.11.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 8ου εξαμήνου στις Κατευθύνσεις:

  • Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
  • Γεωτεχνολογίας

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τετάρτη: 13.45 - 16.00,
Ζ.Κτ.Μετ. Αίθουσα 2.03
Παρασκευή: 10.45 - 12.30,
Ζ.Κτ.Μετ. Αίθουσα 2.03

Διδάσκοντες

Θεόδωρος N Μιχαλακόπουλος , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.36
Τηλ. +30 210 772 2208 , +30 210 772 2199 (FAX)
e-mail: thmichATmetal.ntua.gr

Μαρία Μπασσάνου , Διδάκτορας
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
, Γραφείο 0.8
Τηλ. +30 210 772 2060
e-mail: bassanouATmetal.ntua.gr

Ευστάθιος Τριάντης
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
, Γραφείο 0.8
Τηλ. 30 210 772 2072

Μάνος Γ. Τσιαβός
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
, Γραφείο 0.8
Τηλ. +30 210 772 2212
e-mail: manosATmetal.ntua.gr

Αντώνης Πολίτης
Υποψήφιος Διδάκτορας , Ερευνητής
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.46
Τηλ. +30 210 772 2207
e-mail: antpolitisATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 17.00

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εξόρυξη πετρωμάτων με μηχανικά μέσα. Κοπτικά συρόμενου τύπου. Κοπτικά δίσκου. Θεωρίες κοπής Merchant, Evans, Roxborough, Nishimatsu, Ozdemir. Ειδική ενέργεια κοπής. Αποξεστικές ιδιότητες πετρωμάτων. Δοκιμή αποξεστικότητας κατά CERCHAR. Μηχανές σημειακής κοπής (roadheaders, surface miners). Μηχανές ολομέτωπης κοπής (TBM). Ώθηση γαιών (dozing). Άροση γαιών (ripping). Απόξεση γαιών (scraping). Μοντέλα πρόβλεψης επίδοσης. Σχεδιασμός κοπτικών κεφαλών. Υπολογιστικές ασκήσεις. Εργαστηριακές δοκιμές κοπής πετρωμάτων.

Βαθμολογία

Γραπτές εξετάσεις 100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-