Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνολογία Γεωτρήσεων (7.1.12.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα 8ου εξαμήνου στις Κατευθύνσεις:

 • Μεταλλευτικής Τεχνολογίας
 • Γεωτεχνολογίας

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ο χρόνος και η αίθουσα διεξαγωγής των μαθημάτων ορίζονται σύμφωνα με το ισχύον για κάθε ακαδημαϊκό έτος Ωρολόγιο Πρόγραμμα που καταρτίζει η Γραμματεία της Σχολής.

Διδάσκοντες

Σοφία Σταματάκη , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.29
Τηλ. +30 210 772 2202 , +30 210 772 2203 (FAX)
e-mail: stamatATmetal.ntua.gr

Ειρήνη Χ. Δημητρέλλου
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π) , Υποψήφιος Διδάκτορας
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.37
Τηλ. +30 210 772 2201 , +30 210 772 2203 (FAX)
e-mail: dimitrelATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

Τεχνολογία Γεωτρήσεων, Σοφία Σταματάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2003

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

α. Βιβλιογραφία που διατίθεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, σχετική με το μάθημα.
 • Voitenko, V.S.: Applied geomechanics in drilling, Rotterdam: A. A. Balkema, 1995.
 • Rabia, H.: Oilwell drilling engineering: principles and practice, London: Graham & Trotman, 1985.
 • Nguyen, Jean-Paul: Drilling: oil and gas field development techniques, Institut Francais du Petrole Publications Series, Paris: Editions Technip, 1996.
 • Navarro, Armando: Environmentally safe drilling practices, Tulsa, OK: Pennwell Publishing Company, 1995.
 • McLennan, John: Underbalanced drilling manual, Chicago, IL: Gas Research Institute, 1997.
 • Karanam, U. M. Rao: Principles of rock drilling, Rotterdam: A. A. Balkema, 1998.
 • Hartley, John S.: Drilling : tools and programme management, Rotterdam: A. A. Balkema, 1997.
 • Aadnoy, Bernt S.: Modern well design, Houston, TX: Gulf Publishing Company, 1997.
 • Bulatov, A.: Plugging materials and the cementing of wells, Moscow: Mir Publishers, 1985.
 • Grace, Robert D.: Advanced blowout & well control, Houston: Gulf Publishing Company, 1994.
 • Monicard, Robert P.: Properties of reservoir rocks: core analysis, Institut Francais du Petrole Publications, Paris: Editions Technip, 1980.
β. Ειδικά θέματα εξειδικευμένης βιβλιογραφίας (Βιβλιοθήκη Τομέα Μεταλλευτικής).

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Περιστροφική διάτρηση - Μηχανολογικός εξοπλισμός - Εισαγωγή στον σχεδιασμό των γεωτρήσεων - Εκτίμηση γεωμηχανικών παραμέτρων - Ρευστά διάτρησης - Κοπτικά άκρα - Σχεδιασμός διατρητικής στήλης - Σχεδιασμός σωλήνωσης - Τσιμέντωση γεωτρήσεων - Κεκλιμένες & οριζόντιες γεωτρήσεις - Ολοκλήρωση γεωτρήσεων - Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης - Νέες τεχνολογίες στην όρυξη γεωτρήσεων.

Βαθμολογία

Εφαρμογές - Ασκήσεις: 20%
Τελικές εξετάσεις: 80%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Η διάρκεια του εξαμήνου καλύπτει δεκατρείς (13) διδακτικές εβδομάδες, ανάλογα με τις οποίες το πρόγραμμα των παραδόσεων κατανέμεται ως ακολούθως:

Πρόγραμμα
Θεωρητική Διδασκαλία Φροντιστηριακές/Εργαστηριακές Ασκήσεις & Εποπτικό Υλικό Διδασκαλίας

 1.  Περιστροφική διάτρηση (κεφάλαιο 1)

 2.  Σχεδιασμός γεωτρήσεων (κεφάλαιο 2)
      Γεωπιέσεις. Μέθοδοι πρόβλεψης & εκτίμησης (κεφάλαιο 3)

 3.  Ρωγμάτωση σχηματισμών.
      Μέθοδοι εκτίμησης (κεφάλαιο 3)

 4.  Ρευστά διάτρησης (κεφάλαιο 4)

 5.  Κοπτικά άκρα (κεφάλαιο 5)

 6.  Διατρητική στήλη.
      Παράμετροι & κριτήρια σχεδιασμού (κεφάλαιο 6)

 7.  Σχεδιασμός διατρητικής στήλης (κεφάλαιο 6)

 8.  Σωλήνωση γεώτρησης. Σχεδιασμός (κεφάλαιο 7)

 9.  Τσιμέντωση γεώτρησης (κεφάλαιο 8)

10. Κεκλιμένες & οριζόντιες γεωτρήσεις.
       Σχεδιασμός (κεφάλαιο 9)

11. Υπολογισμός τροχιάς κεκλιμένης γεώτρησης (κεφ. 9)
       Ολοκλήρωση σωληνωμένων γεωτρήσεων
       (κεφάλαιο 10)

12. Κόστος διάτρησης (κεφάλαιο 11)

13. Νέες τεχνολογίες στην όρυξη γεωτρήσεων
       (κεφάλαιο 12)
       ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

 1.  Προβολή VIDEO & SLIDES

 2.  Εφαρμογές εκτίμησης γεωπιέσεων (κεφ. 3)
      Ασκήσεις προς παράδοση

 3.  Εφαρμογές εκτίμησης ρωγμάτωσης σχηματισμών
      (κεφ. 3) - PC Lab

 4.  Παράδοση/συζήτηση ασκήσεων εκτίμησης γεωπιέσεων
      (κεφ. 3)

 5.  Εφαρμογές κοπτικών άκρων (κεφ. 5)

 6.  Εφαρμογές σχεδιασμού διατρητικής στήλης (κεφ. 6)
      Ασκήσεις προς παράδοση

 7.  Εφαρμογές σχεδιασμού διατρητικής στήλης (κεφ. 6)

 8.  Παράδοση/συζήτηση ασκήσεων σχεδιασμού διατρητ.
      στήλης (κεφ. 6)
      Εφαρμογές σωλήνωσης (κεφ. 7)

 9.  Εφαρμογές τσιμέντωσης (κεφ. 8)

10. Εφαρμογές σχεδιασμού κεκλιμ. γεωτρήσεων (κεφ. 9)
       Ασκήσεις προς παράδοση

11. Εφαρμογές υπολογισμού τροχιάς (κεφ. 9)
       Προβολή VIDEO

12. Παράδοση/συζήτηση ασκήσεων σχεδιασμού κεκλιμ.
       γεωτρήσεων (κεφ. 9)
       Εφαρμογές κόστους διάτρησης (κεφ. 11)

13. Παράδοση/συζήτηση ασκήσεων κόστους διάτρησης
       (κεφ. 11)

Ανακοινώσεις

 Ασκήσεις προς παράδοση (Σχεδιασμός διατρητικής στήλης)  

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

Το λεπτομερές πρόγραμμα των παραδόσεων παρατίθεται στην ιστοσελίδα: "OnLine Υλικό Διδασκαλίας".