Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Σχεδιασμός Υπαιθρίων Εκμεταλλεύσεων (7.1.21.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλευτικής Τεχνολογίας: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τετάρτη, 17.00 – 18.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04
Πέμπτη, 08.45 - 09.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αμφιθέατρο 0.1

Ασκήσεις:
Πέμπτη, 09.45 - 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αμφιθέατρο 0.1

Διδάσκοντες

Γεώργιος Ν. Παναγιώτου , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.33
Τηλ. +30 210 772 2198 , +30 210 772 2191 (FAX)
e-mail: panagiotouATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Μαρία Μενεγάκη , Επίκουρη Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.28
Τηλ. +30 210 772 2209 , +30 210 772 2156 (FAX)
e-mail: menegakiATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Ορισμοί. Χαρακτηριστικά υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Σχέση αποκάλυψης. Μέθοδοι εφαρμοζόμενες στις βασικές φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας (εξόρυξη, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση). Οικονομική επίπτωση κλίσης πρανών. Ευστάθεια πρανών. Σχεδιασμός υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων. Προγραμματισμός παραγωγής. Ειδικές περιπτώσεις υπαιθρίων εκμεταλλεύσεων: λιγνιτορυχεία, λατομεία μαρμάρου, εξόρυξη προσχωματικών κοιτασμάτων.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-