Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Σχεδιασμός Υπογείων Εκμεταλλεύσεων (7.1.23.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλευτικής Τεχνολογίας: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Δευτέρα, 08.45 – 11.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.02

Ασκήσεις:
Τετάρτη, 11.45 – 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, εργαστήριο 2.02

Διδάσκοντες

Ανδρέας Μπενάρδος , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.45
Τηλ. +30 210 772 2182 , +30 210 772 2156 (FAX)
e-mail: abenardosATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 16:00

Βιβλία Διδασκαλίας

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. SME Mining Engineering Handbook (3rd ed.)
  By Darlind P., (editor),
  Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc. - SME, 2011.
 2. Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies
  By Hustrulid, W., Bullock, R.L., (eds)
  Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc.- SME, 2001.
 3. Techniques in Underground Mining: Selections from Underground Mining Methods Handbook
  By Gertsch R.E., Bullock R.L., (eds)
  Society for Mining, Metallurgy and Exploration Inc.- SME, 1998.
 4. Introductory Mining Engineering
  By Hartman H.L., Mutmansky J.M.,
  John Willey & Sons, 2002, New Jersey.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Θεμελιώδεις αρχές της εκμετάλλευσης. Μέθοδοι εκμετάλλευσης με κενά μέτωπα: Κατά μέτωπο προσβολή, μέθοδος των βαθμίδων, διαδοχικοί όροφοι. Μέθοδοι γομουμένων μετώπων: Συμπτυσσόμενο μέτωπο, εναλλασσόμενες κοπές και λιθογομώσεις και παραλλαγές της μεθόδου, οριζόντιες διαδοχικές πλάκες. Μέθοδοι εκμετάλλευσης με κατακρημνιζόμενα μέτωπα: Ευθύγραμμο επίμηκες μέτωπο, θάλαμοι και στύλοι. Μέθοδος διαδοχικών ορόφων, οριζόντιες διαδοχικές πλάκες, κατακρήμνιση πατώματος.

Βαθμολογία

Τελικές Εξετάσεις 100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

1. Υπόγειες εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα
2. Βασικές αρχές εκμετάλλευσης
3. Έργα προπαρασκευής κοιτάσματος
4. Βασικές μέθοδοι υπόγειας εκμετάλλευσης - Εισαγωγή
5. Μέθοδοι υπόγειας εκμετάλλευσης - Κενά μέτωπα
6. Εκτίμηση ευστάθειας κενών μετώπων - Modified stability graph
7. Μέθοδος Θαλάμων και Στύλων - Στοιχεία Σχεδιασμού
8. Μέθοδος Θαλάμων και Στύλων - Παραδείγματα - Ασκήσεις
9. Μέθοδοι υπόγειας εκμετάλλευσης - Γομούμενα μέτωπα
10. Μέθοδοι υπόγειας εκμετάλλευσης - Κατακρημνιζόμενα μέτωπα
11. Εξέταση επιλογής μεθόδου Λιθογόμωσης vs. Κατακρήμνιση - Η περίπτωση της ΛΑΡΚΟ
12. Ανάλυση σχεδιασμού εκμετάλλευσης με κατακρήμνιση οροφής με διαδοχικούς ορόφους
13. Σύγκριση χαρακτηριστικών - Επιλογή μεθόδου υπόγειας εκμετάλλευσης

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-