Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Μηχανική Πετρελαίων (7.1.24.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλευτικής Τεχνολογίας: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Πέμπτη, 10.45 – 12.30, Κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής 2.25Β

Ασκήσεις:
Πέμπτη, 12.45 – 13.30, Κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής 2.25Β

Διδάσκοντες

Σοφία Σταματάκη , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.29
Τηλ. +30 210 772 2202 , +30 210 772 2203 (FAX)
e-mail: stamatATmetal.ntua.gr

Ιβάν Ομπετζάνοφ
Υποψήφιος Διδάκτορας
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.37
Τηλ. +30 210 772 2201
e-mail: obetzanATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

Μηχανική Πετρελαίων
Σ. Σταματάκη, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Γ. Αυλωνίτης, Χημικός Μηχανικός, M.Sc.
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., 2001 

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

α. Πολλαπλή βιβλιογραφία σχετική με το μάθημα:

Τίτλοι βιβλίων, σχετικοί με το αντικείμενο της Μηχανικής Πετρελαίων, που διατίθενται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ σε πολλαπλά αντίτυπα, προσφέροντας ένα σημαντικό βοήθημα στην εκπαιδευτική διαδικασία

  • Monicard, Robert P.: Properties of Reservoir Rocks: Core Analysis, Paris: Editions TECHNIP, 1980.
  • Pedersen, K. S., Fredenslund A., and Thomassen P.: Properties of Oils and Natural Gases, Houston, Texas: Gulf Publishing Company, 1989.
  • Dake, L. P.: Fundamentals of Reservoir Engineering, Amsterdam: Editions Elsevier, 1978.
  • Ikoku, Chi U.: Natural Gas Production Engineering, Malabar, FL: Krieger Pub. Co., 1992.
  • Jones, D. S. J.: Elements of Petroleum Processing, Chichester: John Wiley & Sons, 1995.
β. Λοιπή βιβλιογραφία

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ερμηνεία των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε έναν ταμιευτήρα υδρογονανθράκων, χρησιμοποιώντας απλή θεωρητική ανάλυση και μαθηματικές προσεγγίσεις. Μέσα από τη βαθιά κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς πετρώματος και εμπεριεχόμενων ρευστών (πετρέλαιο/αέριο/νερό) στη χρονική εξέλιξη της παραγωγής ενός κοιτάσματος, ο μηχανικός μπορεί να εκτιμήσει τον τρόπο απόκρισης του ταμιευτήρα σε κάθε σχήμα παραγωγής και να επιλύσει σύνθετα προβλήματα της μηχανικής πετρελαίων με πρακτικό τρόπο.

Βαθμολογία

Εφαρμογές - Ασκήσεις: 30%
Τελικές εξετάσεις: 70%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Η διάρκεια του εξαμήνου καλύπτει δεκατρείς (13) διδακτικές εβδομάδες, ανάλογα με τις οποίες το πρόγραμμα των παραδόσεων κατανέμεται ως ακολούθως:

Πρόγραμμα
Θεωρητική Διδασκαλία Φροντιστηριακές/Εργαστηριακές Ασκήσεις & Εποπτικό Υλικό Διδασκαλίας

 1.  Εισαγωγή στη Μηχανική Πετρελαίων (Κεφάλαιο 1)
      Ταμιευτήρες υδρογονανθράκων (Κεφάλαιο 2)

 2.  Χαρακτηριστικά αποθήκευτρων πετρωμάτων (Κεφάλαιο 3)

3.  Ιδιότητες ρευστών του ταμιευτήρα (Κεφάλαιο 4)

 
 4.  Ογκομετρική συμπεριφορά μιγμάτων υδρογονανθράκων (Ανάλυση PVT) (Κεφάλαιο 5)

 5.  Αλληλεπίδραση πετρώματος - ρευστών στον ταμιευτήρα (Κεφάλαιο 6)

 6.  Εκτίμηση επιτόπου και απολήψιμων αποθεμάτων (Κεφάλαιο 7)

 7.  Ανάλυση απόδοσης ταμιευτήρα - ΜΕΡΟΣ 1ο (Κεφάλαιο 8)


 8.  Ανάλυση απόδοσης ταμιευτήρα - ΜΕΡΟΣ 2ο (Κεφάλαιο 8)

 9.  Δευτερογενής παραγωγή υδρογονανθράκων (Κεφάλαιο 9)


10. Τριτογενής παραγωγή υδρογονανθράκων - Μέθοδοι
       επαύξησης της απόληψης πετρελαίου (Κεφάλαιο 10)

11. Παραγωγικότητα γεωτρήσεων - Βελτιστοποίηση
       υπεδαφικού συστήματος παραγωγής (Κεφάλαιο 11)

12. Επιφανειακή επεξεργασία παραγόμενων
       υδρογονανθράκων (Κεφάλαιο 12)

13. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

 1.  Προβολή διαφανειών (slides)


 2.  Επίλυση εφαρμογών εκτίμησης χαρακτηριστικών
      αποθήκευτρων πετρωμάτων (Κεφ. 3)

 3.  Εφαρμογή προς επίλυση (Κεφ. 4)
      Μελέτη περίπτωσης προς επίλυση (Κεφ. 4)

 4.  Επίλυση εφαρμογής & μελέτης περίπτωσης (Κεφ. 5)
      Εφαρμογές προς επίλυση (Κεφ. 5)

 5.  Παράδοση/συζήτηση εφαρμ. & μελέτης περίπτωσης (Κεφ. 4)
      Επίλυση εφαρμογών & μελέτης περίπτωσης (Κεφ. 6)

 6.  Παράδοση/συζήτηση εφαρμογών (Κεφ. 5)
       Επίλυση εφαρμογών (Κεφ. 6)

 7.  Εφαρμογές προς επίλυση (Κεφ. 8)
      Μελέτη περίπτωσης προς επίλυσης (ισοζύγιο αερίου) (Κεφ. 8)

 8.  Παράδοση/συζήτηση εφαρμογών & μελέτης περίπτωσης
       (Κεφ. 8)

 9.  Επίλυση μελέτης περίπτωσης (Κεφ. 9)


10. Προβολή video


11. Επίλυση μελέτης περίπτωσης (Κεφ. 11)

Ανακοινώσεις

 Εξέταση μαθήματος για το χειμερινό εξάμηνο 2005-2006

 

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

Το λεπτομερές πρόγραμμα των παραδόσεων παρατίθεται στην ιστοσελίδα: "OnLine Υλικό Διδασκαλίας".