Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Προσομοίωση Μεταλλευτικών Συστημάτων (7.1.26.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τετάρτη, 10.45 - 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.01

Ασκήσεις:
Τετάρτη, 15.00 - 16.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών

Διδάσκοντες

Θεόδωρος N Μιχαλακόπουλος , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.36
Τηλ. +30 210 772 2208 , +30 210 772 2199 (FAX)
e-mail: thmichATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Προσομοίωση μεταλλευτικών συστημάτων. Στοιχεία της γλώσσας προσομοίωσης GPSS/H. Ανάπτυξη μοντέλων μεταλλευτικών συστημάτων. Ασκήσεις.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-