Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Διαχρονική εξέλιξη της Μεταλλευτικής και Μεταλλουργίας (7.2.01.1)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' εκλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 1ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 - -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παρασκευή, 8.45 – 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.03

Διδάσκοντες

Χρήστος Παναγόπουλος , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.18
Τηλ. +30 210 772 2171
e-mail: chpanagATmetal.ntua.gr

Κωνσταντίνα Τσάϊμου , Ομότιμη Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.42
Τηλ. +30 210 772 2189 , +30 210 772 2119 (FAX)
e-mail: tsaimouATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Ο άνθρωπος χωρίς μέταλλα: Εποχή του λίθου. Ο άνθρωπος και τα μέταλλα: Εποχή χαλκού - Εποχή σιδήρου. Αρχαία μεταλλεία. Προετοιμασία μεταλλευμάτων: Θραύση-Λειοτρίβηση. Εμπλουτισμός. Τήξη. Χρυσός: Τεχνική επεξεργασία. Άργυρος: Παραγωγή αργύρου στο Αρχαίο Λαύριο. Χαλκός-κρατέρωμα: Παραγωγή κασσιτέρου κατά τον 9ο-7ο αιώνα π.Χ. στον Ελλαδικό χώρο. Σίδηρος-χάλυβας: Μεταλλουργία σιδήρου και χάλυβα κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Ελλάδα. Χρήσεις των μετάλλων. Νομίσματα. Κατεργασία των μετάλλων στην αρχαιότητα.: Η τεχνική της σφυρηλασίας. Η τεχνική της χύτευσης.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-