Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρονική Τεχνολογία (7.2.03.3)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 3ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Παρασκευή, 12.45 – 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01

Ασκήσεις:
Α' - Τμήμα, Πέμπτη, 08.45 – 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, εργαστήριο
Β' - Τμήμα, Πέμπτη, 16.00 – 18.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, εργαστήριο
Γ' - Τμήμα, Παρασκευή, 15.00 – 17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, εργαστήριο

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Βασίλειος Χριστοφόρου , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.9
Τηλ. +30 210 772 2178
e-mail: ehATmetal.ntua.gr

Συμμετοχή στις εργαστηριακές ασκήσεις

Αικατερίνη Θωμά, ΕΙΔΙΠ
Βαρούτη Ειρήνη, Υπ. Διδάκτωρ
Βουρνά Πολυξένη, Υπ. Διδάκτωρ
Γιαννούλη Χριστίνα, Υπ. Διδάκτωρ
Ιωακειμίδης Ευάγγελος, Υπ. Διδάκτωρ
Κοσσυβάκης Δημήτριος, Υπ. Διδάκτωρ
Ρίζος Ευάγγελος, Υπ. Διδάκτωρ

 

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Τόμος Α, Ν.Ι. Μάργαρης, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010
  • Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Π. Χρ. Βαφειάδης, 2000
  • Διδακτικές Σημειώσεις στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία», Ευάγγελος Χριστοφόρου

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, 5η Έκδοση, A.S.Sedra, K. Smith, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2011
  • Ηλεκτρονική, Αρχές & Εφαρμογές, 7η Έκδοση, A.P. Malvino, D.J. Bates, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Βασικές αρχές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Ανάλυση λειτουργίας ημιαγώγιμων διατάξεων. Εισαγωγή στη θεωρία του μαγνητισμού. Εισαγωγή στη θεωρία των μη καταστροφικών ελέγχων.

Βαθμολογία

Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 70%
Βαθμολογία εργαστηρίου: 30%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

1η εβδομάδα: Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
2η Εβδομάδα: Στοιχεία κυκλωμάτων
3η Εβδομάδα: Κυκλώματα Α και Β τάξης
4η Εβδομάδα: Ηλεκτρικά κυκλώματα
5η Εβδομάδα: Ηλεκτρική Ισχύς
6η Εβδομάδα: Το πεδίο συχνότητας
7η Εβδομάδα: Ημιαγώγιμα υλικά και διατάξεις
8η Εβδομάδα: Μικροηλεκτρονική τεχνολογία
9η Εβδομάδα: Ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές μετρήσεις
10η Εβδομάδα: Ηλεκτρονικές μη καταστροφικές δοκιμές
11η Εβδομάδα: Τεχνολογικές εφαρμογές ηλεκτροτεχνίας
12η Εβδομάδα: Ειδικά κεφάλαια ηλεκτροτεχνίας
13η Εβδομάδα: Επανάληψη

 

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

1. Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός
1.1. Ηλεκτροστατική
1.2. Μαγνητοστατική
1.3. Εξισώσεις Maxwell
1.4. Επίλυση εξισώσεων Maxwell σε χαμηλές συχνότητες
1.5. Επίλυση εξισώσεων Maxwell σε υψηλές συχνότητες

2. Στοιχεία κυκλωμάτων
2.1. Πηγές ενέργειας
2.2. Αντιστάσεις
2.3. Πυκνωτές
2.4. Πηνία
2.5. Συνδεσμολογίες

3. Κυκλώματα Α και Β τάξης
3.1. Κυκλώματα Α τάξης
3.2. Κυκλώματα Β τάξης
3.3. Μόνιμη ημιτονοειδής απόκριση
3.4. Συντονισμός ηλεκτρικών κυκλωμάτων
3.5. Θεώρημα φασόρων

4. Ηλεκτρικά κυκλώματα
4.1. Θεώρημα βρόγχων και κόμβων
4.2. Θεώρημα επαλληλίας
4.3. Θεώρημα Ν-Τ και Ζεισ - Ζεξ - Ζμετ
4.4. Τριφασικά και πολυφασικά συστήματα
4.5. Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

5. Ηλεκτρική Ισχύς
5.1. Φορμαλισμοί ηλεκτρικής ισχύος
5.2. Ενεργός και άεργος ισχύς
5.3. Τριφασική και πολυφασική ισχύς
5.4. Εφαρμογή στην τήξη με ημιτονοειδή διέγερση χαμηλής συχνότητας
5.5. Εφαρμογή στην τήξη με ημιτονοειδή διέγερση υψηλής συχνότητας

6. Το πεδίο συχνότητας
6.1. Απόκριση συχνότητας
6.2. Διάγραμμα Bode
6.3. Ανάλυση Fourrier
6.4. Θεωρία Laplace
6.5. Σύνθεση κυκλωμάτων

7. Ημιαγώγιμα υλικά και διατάξεις
7.1. Ημιαγωγοί
7.2. Δίοδος και διπολικά τρανσίστορ
7.3. Τρανσίστορς πεδίου και εφαρμογές των
7.4. Τρανσίστορς ισχύος
7.5. Ολοκληρωμένα κυκλώματα

8. Μικροηλεκτρονική τεχνολογία
8.1. Παρασκευή υλικών
8.2. Κατεργασία υλικών
8.3. Λιθογραφία-χάραξη-πακετάρισμα
8.4. Χαρακτηρισμός δομής και μικροδομής υλικών
8.5. Μακροσκοπικές ιδιότητες υλικών

9. Ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές μετρήσεις
9.1. Θεωρία σφαλμάτων
9.2. Ηλεκτρικές μετρήσεις
9.3. Ηλεκτρονικές μετρήσεις
9.4. Αισθητήρες και μετατροπείς
9.5. Συστήματα μετρήσεων

10. Ηλεκτρονικές μη καταστροφικές δοκιμές
10.1. Τεχνικές υπερήχων
10.2. Τεχνικές δινορρευμάτων
10.3. Μαγνητικές τεχνικές
10.4. Ραδιογραφίες
10.5. Άλλες τεχνικές

11. Τεχνολογικές εφαρμογές ηλεκτροτεχνίας
11.1. Τεχνολογία ηλεκτρικού τόξου και πλάσματος
11.2. Ηλεκτροαπόθεση και ηλεκτρο-καθαρισμός
11.3. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα
11.4. Υψηλές τάσεις και ενεργειακά συστήματα
11.5. Μετάδοση σήματος

12. Ειδικά κεφάλαια ηλεκτροτεχνίας
12.1. Εγγραφή και ανάγνωση πληροφορίας
12.2. Συσσωρευτές ενέργειας
12.3. Ηλεκτρομηχανικά συστήματα και ρομποτική
12.4. Μικροϋπολογιστές και εφαρμογές των
12.5. Νανοεπιστήμη και νανοτεχνολογία
13. Σύνοψη διδασκαλίας