Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνικές Σχεδιάσεις - Μηχανολογικό Σχέδιο - CAD (7.2.04.2)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 2ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 • 1ο Τμήμα Τρίτη 10:45 - 14:30
 • 2ο Τμήμα Τρίτη 15:15 - 19:00

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Βασίλειος Χριστοφόρου , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.9
Τηλ. +30 210 772 2178
e-mail: ehATmetal.ntua.gr

Παύλος Π. Νομικός , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
1 Όροφος , Γραφείο 1.44
Τηλ. +30 210 7721662 , +30 210 7722199 (FAX)
e-mail: nomikosATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 17.00

Μαρία Μενεγάκη , Επίκουρη Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.28
Τηλ. +30 210 772 2209 , +30 210 772 2156 (FAX)
e-mail: menegakiATmetal.ntua.gr

Ανδρέας Μπενάρδος , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.45
Τηλ. +30 210 772 2182 , +30 210 772 2156 (FAX)
e-mail: abenardosATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10:00 - 16:00

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Διδακτικές Σημειώσεις στο Μάθημα «Τεχνικές Σχεδιάσεις - Μηχανολογικό Σχέδιο», Κλειώ Βόσου
 • Οδηγός εκμάθησης AUTOCAD 2008 & 2007, Βασίλης Κορδωνιάς, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2008
 • AutoCAD 2010 Οπτικός οδηγός, Omura George, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, 2010
 • Εισαγωγή στο AUTOCAD 2010, Γιάννης Θ. Κάππος, Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2010
 • Τεχνικό σχέδιο με AUTOCAD, Σαράφης Ηλίας, Τσεμπεκλής Σπύρος, Μούργκος Ιωάννης, 2010

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • Οδηγός εκμάθησης AUTOCAD 2008 & 2007, Βασίλης Κορδωνιάς, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2008
 • AutoCAD 2010 Οπτικός οδηγός, Omura George, Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, 2010
 • Εισαγωγή στο AUTOCAD 2010, Γιάννης Θ. Κάππος, Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2010
 • Τεχνικό σχέδιο με AUTOCAD, Σαράφης Ηλίας, Τσεμπεκλής Σπύρος, Μούργκος Ιωάννης, 2010

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Βασικές αρχές μηχανολογικού σχεδίου. Γενικά στοιχεία για το CAD. Χρήση AutoCAD στη διδιάστατη σχεδίαση. Χρήση AutoCAD στην τριδιάστατη σχεδίαση

Βαθμολογία

Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

 • 1η εβδομάδα: Αρχές Μηχανολογικού σχεδίου
 • 2η Εβδομάδα: Αρχές μηχανολογικού Σχεδίου
 • 3η Εβδομάδα: Γνωριμία με το περιβάλλον του AutoCAD
 • 4η Εβδομάδα: Σχεδίαση απλών 2D γεωμετρικών σχημάτων (Draw toolbox)
 • 5η Εβδομάδα: Σχεδίαση πολύπλοκων 2D γεωμετρικών σχημάτων (Modify toolbox)
 • 6η Εβδομάδα: Σχεδίαση τομών
 • 7η Εβδομάδα: Διαστασιολόγηση σχεδίων, Χρήση Layers
 • 8η Εβδομάδα: Αποτύπωση όψεων από τριδιάστατα αντικείμενα
 • 9η Εβδομάδα: Αποτύπωση όψεων από τριδιάστατα αντικείμενα
 • 10η Εβδομάδα: Αποτύπωση όψεων από τριδιάστατα αντικείμενα
 • 11η Εβδομάδα: Σχεδίαση απλών 3D γεωμετρικών σχημάτων (Draw toolbox)
 • 12η Εβδομάδα: Σχεδίαση πολύπλοκων 3D γεωμετρικών σχημάτων (Draw toolbox)
 • 13η Εβδομάδα: Επανάληψη

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

Αρχές Μηχανολογικού σχεδίου
Τυπικά υλικά μηχανολογικού σχεδίου
Χαρτί – Γραμμές
Τεχνικές σχεδίασης γεωμετρικών σχημάτων

Αρχές μηχανολογικού Σχεδίου
Όψεις
Διαστάσεις

Γνωριμία με το περιβάλλον του AutoCAD
Γενικές ρυθμίσεις
Σύστημα συντεταγμένων

Σχεδίαση απλών 2D γεωμετρικών σχημάτων (Draw toolbox)
Χρήση των εργαλείων σχεδίασης σε απλά γεωμετρικά σχέδια

Σχεδίαση πολύπλοκων 2D γεωμετρικών σχημάτων (Modify toolbox)
Χρήση των εργαλείων τροποποίησης σε πολύπλοκα σχήματα: Copy, Rotate, Trim, Mirror, Offset, Array

Σχεδίαση τομών
Τομές στο Μηχανολογικό σχέδιο
Hatch

Διαστασιολόγηση σχεδίων, Χρήση Layers, Εκτύπωση

Αποτύπωση όψεων από τριδιάστατα αντικείμενα
Σχεδιασμός σκαρηφήματος και σχεδίαση στο AutoCAD 2 τριδιάστατων αντικειμένων

Αποτύπωση όψεων από τριδιάστατα αντικείμενα
Σχεδιασμός σκαρηφήματος και σχεδίαση στο AutoCAD 2 τριδιάστατων αντικειμένων

Αποτύπωση όψεων από τριδιάστατα αντικείμενα
Σχεδιασμός σκαρηφήματος και σχεδίαση στο AutoCAD 2 τριδιάστατων αντικειμένων

Σχεδίαση απλών 3D γεωμετρικών σχημάτων (Draw toolbox)
Χρήση των εργαλείων σχεδίασης σε απλά γεωμετρικά σχέδια

Σχεδίαση πολύπλοκων 3D γεωμετρικών σχημάτων (Modify toolbox)
Χρήση των εργαλείων τροποποίησης σε πολύπλοκα σχήματα: Copy, Rotate, Trim, Mirror, Offset, Array

Επανάληψη