Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Διαχείριση Ενέργειας - Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας (7.2.06.4)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 4ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 - -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τετάρτη, 09.45 - 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01

Διδάσκοντες

Ιωάννης Πασπαλιάρης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.17
Τηλ. +30 210 772 2176 , +30 210 772 2168 (FAX)
e-mail: paspaliATmetal.ntua.gr

Μαρία Ταξιάρχου , Λέκτορας
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.16
Τηλ. +30 210 772 2219
e-mail: taxiarhATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

«Βασικές Αρχές και Υπολογισμοί στη Χημική Μηχανική», D.M. Himmelblau

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Ενεργειακές ανάγκες στη μεταλλευτική και στη μεταλλουργική βιομηχανία, καθώς και στην τεχνολογία υλικών. Αρχές ενεργειακής βελτιστοποίησης. Ενέργεια και θερμοδυναμική. Ισοζύγια μάζας και ενέργειας. Χρήση Η/Υ στην επίλυση ισοζυγίων μάζας και ενέργειας. Στοιχεία από τη θεωρία της καύσης. Εξοικονόμηση ενέργειας κατά την παραγωγή θερμότητας από καύση και κατά τη μεταφορά θερμότητας. Ανάκτηση αποβαλλόμενης ενέργειας.

Βαθμολογία

Η βαθμολογία του μαθήματος διαμορφώνεται σε ποσοστό 60% από την επίδοση του Σπουδαστή στην γραπτή εξέταση της εξεταστικής περιόδου και σε ποσοστό 40% από το βαθμό που λαμβάνει ο σπουδαστής από την παράδοση εβδομαδιαίων ασκήσεων. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις αναφερόμενες στη θεωρία του μαθήματος και ασκήσεις.

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-