Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνολογία Στερεάς Κατάστασης (7.2.07.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 - -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Χρήστος Παναγόπουλος , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.18
Τηλ. +30 210 772 2171
e-mail: chpanagATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

«Τεχνολογία της Στερεάς Κατάστασης», Χρ. Ν. Παναγόπουλος, Ε.Μ.Π., 1996

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • C. Kittel, “Solid State Physics” Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
  • S. Sze, “Semiconductor Devices”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Άτομα, μόρια, μέταλλα και κράματα. Κρυσταλλικά και Άμορφα στερεά υλικά. Βασικές αρχές κρυσταλλογραφίας. Εισαγωγή στη θεωρία των ζωνών. Ηλεκτρικές, διηλεκτρικές, θερμοηλεκτρικές, μαγνητικές, οπτικές και θερμικές ιδιότητες των στερεών υλικών. Μαγνητικά κράματα, ημιαγώγιμες διατάξεις, οπτοηλεκτρονικά υλικά. Διάχυση στη στερεά κατάσταση.

Βαθμολογία

Τελ. Εξετάσεις

  100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Θέμα

Δομή ατόμων και μορίων, κράματα

Σύνθετα υλικά, Ημιαγωγοί, Πολυμερή, Κεραμικά

Κρυσταλλογραφία

Ατέλειες και διάχυση στα στερεά

Ηλεκτρικές ιδιότητες των υλικών

Ημιαγωγοί, Ηλεκτρονικά κυκλώματα

Μηχανικές ιδιότητες υλικών

Διηλεκτρικές ιδιότητες υλικών

Μαγνητικές ιδιότητες στερεών

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-