Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Στοιχεία Μηχανολογίας (7.2.16.7)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 7ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 - 2

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Θεωρία:
Τρίτη, 13.45 – 15.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Αμφιθέατρο 01

Ασκήσεις:
Πέμπτη, 12.45 – 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01

Διδάσκοντες

Δημήτριος Καλιαμπάκος , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλευτικής
2 Όροφος , Γραφείο 2.32
Τηλ. +30 210 772 2211 , +30 210 772 2156 (FAX)
e-mail: dkalATcentral.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Διδακτικές Σημειώσεις στο Μάθημα «Στοιχεία Μηχανολογίας», Κλειώ Βόσου
 • Στοιχεία μηχανών Τόμος Ι, Ιωάννης Κ. Στεργίου, Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου, Σύγχρονη Εκδοτική 2003
 • Στοιχεία μηχανών Τόμος ΙΙ, Ιωάννης Κ. Στεργίου, Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου, Σύγχρονη Εκδοτική 2003
 • Στοιχεία Μηχανών, G. Niemann, Γρηγόριος Χρυσοστόμου Φούντας, 2013
 • Στοιχεία Μηχανών, Αυγερινός,Φούντας, Γρηγόριος Χρυσοστόμου Φούντας,2013
 • Στοχιεία Μηχανών , Χρ. Παπαδόπουλος, Τζιόλα, 2012

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • Στοιχεία μηχανών Τόμος Ι, Ιωάννης Κ. Στεργίου, Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου, Σύγχρονη Εκδοτική 2003
 • Στοιχεία μηχανών Τόμος ΙΙ, Ιωάννης Κ. Στεργίου, Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου, Σύγχρονη Εκδοτική 2003
 • Στοιχεία Μηχανών, G. Niemann, Γρηγόριος Χρυσοστόμου Φούντας, 2013
 • Στοιχεία Μηχανών, Αυγερινός,Φούντας, Γρηγόριος Χρυσοστόμου Φούντας,2013
 • Στοχιεία Μηχανών , Χρ. Παπαδόπουλος, Τζιόλα, 2012

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Βασικά στοιχεία Αντοχής Υλικών, Συνδέσεις (ήλοι, κοχλίες, σφήνες). Μέσα κίνησης (άτρακτοι, άξονες, στροφείς, σύνδεσμοι, έδρανα κύλισης - ολίσθησης). Μετάδοση κίνησης (οδοντωτοί τροχοί, τροχαλίες, καλώδια - συρματόσχοινα, αλυσίδες, ελατήρια). Μετατροπή κίνησης (έμβολα, διωστήρες, στροφαλοφόροι άξονες). Μέθοδος υπολογισμού.

Βαθμολογία

Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

 • 1η Εβδομάδα: Βασικές αρχές Αντοχής υλικών
 • 2η Εβδομάδα: Μηχανολογικές κατασκευές υλικά
 • 3η Εβδομάδα: Ηλώσεις
 • 4η Εβδομάδα: Κοχλιώσεις
 • 5η Εβδομάδα: Αξονες – ¶τρακτοι
 • 6η Εβδομάδα: Σφήνες
 • 7η Εβδομάδα: Έδρανα ολίσθησης
 • 8η Εβδομάδα: Έδρανα κύλισης
 • 9η Εβδομάδα: Οδοντωτοί τροχοί
 • 10η Εβδομάδα: Οδοντωτοί τροχοί
 • 11η Εβδομάδα: Μειωτήρας
 • 12η Εβδομάδα: Ιμανοκίνηση
 • 13η Εβδομάδα: Επανάληψη

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

1η Εβδομάδα
Θεωρία: Βασικές αρχές Αντοχής υλικών (Φορτίσεις – Στηρίξεις / Βασικές καταπονήσεις / Αστοχία)
Ασκήσεις: Υπολογισμός καταπονήσεων δοκών

2η Εβδομάδα
Θεωρία: Μηχανολογικές κατασκευές - Υλικά.
Ασκήσεις: Παράδειγμα υπολογισμού μέτρου ελαστικότητας Παράδειγμα υπολογισμού τάσης αντοχής σε κάμψη Παράδειγμα ονομασίας χάλυβα
 
3η Εβδομάδα
Θεωρία: Ήλοι.- Καταπόνηση και υπολογισμός ήλωσης
Ασκήσεις: Παράδειγμα υπολογισμού ήλωσης.

4η Εβδομάδα
Θεωρία: Κοχλίες – Καταπόνηση και υπολογισμός κοχλιοσύνδεσης.
Ασκήσεις: Παράδειγμα υπολογισμού κοχλίωσης

5η Εβδομάδα
Θεωρία: ¶ξονες – ¶τρακτοι – Καταπονήσεις και υπολογισμός ατράκτων
Ασκήσεις: Παράδειγμα υπολογισμού καμπτόμενης ατράκτου

6η Εβδομάδα
Θεωρία: Σφήνες – Πολύσφηνα.
Ασκήσεις: Παράδειγμα υπολογισμού πολύσφηνου. / Παράδειγμα υπολογισμού οδηγού σφήνα.

7η Εβδομάδα
Θεωρία: Έδρανα ολίσθησης - Καταπόνηση και επιλογή εδράνου ολίσθησης
Ασκήσεις: Παράδειγμα επιλογής εδράνου ολίσθησης

8η Εβδομάδα
Θεωρία: Έδρανα κύλισης – Καταπόνηση και επιλογή εδράνων κύλισης
Ασκήσεις: Παράδειγμα επιλογής εδράνου κύλισης

9η Εβδομάδα
Θεωρία: Οδοντωτοί τροχοί – Καταπόνηση και υπολογισμός μετωπικών οδοντωτών τροχών
Ασκήσεις: Παράδειγμα υπολογισμού ζεύγους μετωπικών οδοντωτών τροχών

10η Εβδομάδα
Θεωρία: Καταπόνηση και υπολογισμός κωνικών οδοντωτών τροχών
Ασκήσεις: Παράδειγμα υπολογισμού ζεύγους κωνικών οδοντωτών τροχών

11η Εβδομάδα
Θεωρία: Μειωτήρες – Κιβώτια ταχυτήτων (Υπολογισμός)
Ασκήσεις: Παράδειγμα υπολογισμού μειωτήρα στροφών

12η Εβδομάδα
Θεωρία: Ιμαντοκίνηση (Υπολογισμός Ιμάντα και τροχαλιών)
Ασκήσεις: Παράδειγμα υπολογισμού στοιχείων ιμαντοκίνησης

13η Εβδομάδα
Ασκήσεις: Επανάληψη