Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Μεταλλουργία Σιδήρου ΙΙ (7.2.21.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 - 1

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Άνθιμος Ξενίδης , Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
3 Όροφος , Γραφείο 3.4
Τηλ. +30 210 772 2300 , +30 210 772 2168 (FAX)
e-mail: axenATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Υπολογισμοί στην υψικάμινο. Προϊόντα της υψικαμίνου και διάθεσή τους. Ανταλλαγή θερμότητας και χημικές αντιδράσεις. Αντιδράσεις εντός του φρέατος, εντός της βάσεως και εντός του χωνευτηρίου. Τεχνική λειτουργίας. Εκκίνηση. Κανονική πορεία. Προσωρινή διακοπή και επανάληψη της λειτουργίας. Σταμάτημα. Επίδραση διαφόρων παραμέτρων και μελλοντικές τάσεις. Θερμοκρασία και υγρασία αέρος. Προσθήκη υδρογονανθράκων. Εμπλουτισμός σε οξυγόνο. Πίεση κορυφής. Πυρίμαχα της υψικαμίνου. Υπολογισμοί της υψικαμίνου. Παραγωγή χάλυβα. Μέθοδοι KMS, ηλεκτρικής καμίνου τόξου (συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος) και Κ ES. Θεωρία και τεχνολογία. Τεχνολογία κάδου. Τεχνολογία χύτευσης. Χύτευση σε κόκκους, σε καλούπια και συνεχής χύτευση. Παραγωγή σιδηρoκραμάτωv και αvoξείδωτoυ χάλυβα. Θεωρία και τεχvoλoγία. Ηλεκτρική κάμιvoς αναγωγικής τήξης. Παραγωγή FeSi, FeMn, SiMn, FeNi, FeCr, κλπ. Παραγωγή αvoξείδωτoυ χάλυβα. Μέθοδοι ηλεκτρικής καμίνου, AOD, VOD και OBM. Παραγωγή σιδηροκραμάτων και ανοξείδωτου χάλυβα στην Ελλάδα. Τεχνολογία πλάσματος στη μεταλλουργία σιδήρου και χάλυβα. Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα, βιομηχανικές εφαρμογές. Πυρηνική χαλυβουργία. Τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές στη μεταλλουργία σιδήρου και χάλυβα.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-