Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Μεταλλουργία Μη Σιδηρούχων Μετάλλων (7.2.23.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 - 1

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Δευτέρα, 11.45 – 13.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.03

Ασκήσεις:
Δευτέρα, 13.45 – 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.03

Διδάσκοντες

Δημήτριος Πάνιας , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.43
Τηλ. +30 210 772 2276 , +30 210 772 2168 (FAX)
e-mail: paniasATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

Σημειώσεις του Διδάσκοντος και Επιλογή κεφαλαίων από ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές πηγές

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΡΓΙΛΙΟΥ: 1. F. R. Tuler, R. Scott-Taggart (2001) ‘Aluminum’, Encyclopedia of Materials: Science and Technology, Elsevier Science Ltd, pp. 97-101 (ISBN: 0-08-0431526) 2. L. Keith Hudson et al. (2005), ‘Aluminum Oxide’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-40 (10.1002/14356007.a01 557) 3. William B. Frank et al. (2005) ‘Aluminum’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-24 (10.1002/14356007.a01 459) ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ: 1. Adalbert Lossin (2005) ‘Copper’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-67 (10.1002/14356007.a07 471) 2. Charles A. Sutherland et al. (2006) ‘Lead’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-48 (10.1002/14356007.a15 193.pub2) 3. Gunter G. Graf (2005) ‘Zinc’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-23 (10.1002/14356007.a28 509) 4. John Dallas Donaldson, Detmar Beyersmann (2005) ‘Cobalt and Cobalt Compounds’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-38 (10.1002/14356007.a07 281.pub2) 5. Ketil Amundsen et al. (2005) ‘Magnesium’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim pp.1-27 (10.1002/14356007.a15 559) 6. David B. Wellbeloved, Peter M. Craven, John W. Waudby (2005) ‘Manganese and Manganese Alloys’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-48 (10.1002/14356007.a16 077) 7. Gunter G. Graf (2005) ‘Tin, Tin Alloys and Tin Compounds’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1- 35 (10.1002/14356007.a27 049) ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ: 1. Hermann Renner et al. (2005) ‘Gold, Gold Alloys and Gold Compounds’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-53 (10.1002/14356007.a12 499) 2. Hermann Renner et al. (2005) ‘Silver, Silver Alloys and Silver Compounds’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 1-79 (10.1002/14356007.a24 107) 3. Hermann Renner et al. (2012) ‘Platinum Group Metals and Compounds’, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, pp. 318-388 (10.1002/14356007.a21_075)¨ ΕΞΕΡΓΕΙΑ: A. von Gleich et al. (2006) ‘Sustainable Metals Management’, Springer

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εξαγωγική Μεταλλουργία Αργιλίου: Ιδιότητες Αργιλίου, Πρώτες Ύλες για Παραγωγή Αργιλίου, Βωξίτης, Μέθοδος Bayer, Μέθοδος Hall-Heroult, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Καινοτομίες, Εξεργειακή Ανάλυση. Εξαγωγική Μεταλλουργία Βασικών Μετάλλων: Χαλκός, μόλυβδος, ψευδάργυρος. Εξαγωγική Μεταλλουργία Πολυτίμων Μετάλλων

Βαθμολογία

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτή τελική εξέταση καθώς επίσης και με εξέταση εργασίας που αναλαμβάνει ο κάθε σπουδαστής αμέσως μετά την έναρξη διδασκαλίας του μαθήματος και την οποία μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων παρουσιάζει και υποστηρίζει παρουσία όλων των συμφοιτητών του που παρακολουθούσαν το μάθημα

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-