Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Μεταλλουργία Τεχνολογία & Έλεγχος Συγκολλήσεων (7.2.26.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Παρασκευή 13.45 - 15.30, Αμφιθέατρο 101, Κτίριο Σχ. Μηχ. Μεταλλ. Μεταλλουργών.

Ασκήσεις:
Τετάρτη: 8.45-10.30, Αμφιθέατρο 101 και Εργ. Συγκολλήσεων, Κτίριο Σχ. Μηχ. Μεταλλ. Μεταλλουργών.

Διδάσκοντες

Αθηνά Τσετσέκου , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος
Τηλ. +30 210 772 2213 , +30 210 772 2119 (FAX)
e-mail: athtseATmetal.ntua.gr

Δρ. Στεργίου Βασίλης,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Τηλ. +30 210 772 2179 , +30 210 772 2119 (FAX)
e-mail: vstergiou@haicorp.com

Δρ. Παναγιώτης Σκαρβέλης,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Τηλ. +30 210 772 2179 , +30 210 772 2119 (FAX)
e-mail: pskarv@gmail.com

Βιβλία Διδασκαλίας

Γεώργιος Δημ. Παπαδημητρίου, «Εισαγωγή στην μεταλλουργία, την τεχνολογία και τον έλεγχο των συγκολλήσεων», ΕΜΠ, 1990

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Larry F. Jeffus, Welding: Principles and Applications, Cengage Learning, 2002

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Οι συγκολλήσεις και οι εφαρμογές τους. Τεχνικές συγκολλήσεων και η ταξινόμησή τους. Το ηλεκτρικό τόξο και οι πηγές συγκόλλησης. Συγκόλληση τόξου με καταναλισκόμενα ηλεκτρόδια. Θερμικά φαινόμενα κατά τη συγκόλληση. Μεταλλουργία των συγκολλήσεων. Υπολειπόμενες τάσεις και παραμορφώσεις κατά τη συγκόλληση. Συγκολλήσεις με προστασία αερίου, TIG, MIG, MAG, συγκόλληση με πλάσμα. Τεχνική βυθισμένου τόξου και σκληρές επικαλύψεις. Συγκόλληση με ηλεκτρική αντίσταση. Συγκόλληση με δέσμη ηλεκτρονίων και με ακτίνες λέϊζερ. Θερμοχημική συγκόλληση. Κοπή. Συγκόλληση σε στερεά κατάσταση. Η συγκόλληση κοινών, κραματωμένων, και ανοξείδωτων χαλύβων. Η συγκόλληση χυτοσιδήρων. Η συγκόλληση αλουμινίου, χαλκού και άλλων μη-σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων.

Στοιχεία επιθεώρησης και ελέγχου των συγκολλήσεων. Στοιχεία σχεδιασμού των συγκολλήσεων. Προστασία για την ασφάλεια και την υγεία των συγκολλητών

Βαθμολογία

Η παρακολούθηση τόσο των παραδόσεων, όσο και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι σημαντική για την κατανόηση του μαθήματος. Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ακολούθως:

Από μέσο όρο βαθμολογίας εργαστηριακών παραδοτέων:

30%

Από βαθμολογία τελικών εξετάσεων:

70%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

1η εβδομάδα

Εισαγωγή-Οι βασικές μέθοδοι σύνδεσης των μετάλλων

2η εβδομάδα

 1. Συγκολλήσεις υψηλής θερμοκρασίας
 2. Συγκόλληση τόξου με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια
  1. Γενικά χαρακτηριστικά
  2. Το ηλεκτρικό τόξο
  3. Το ρεύμα συγκόλλησης – πηγές ρεύματος

3η εβδομάδα

  1. Τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης

4η εβδομάδα

 1. Θερμικά φαινόμενα στη συγκόλληση
  3.1. Ο θερμικός κύκλος στη συγκόλληση

5η εβδομάδα

 1. Μεταλλουργικά φαινόμενα κατά τη συγκόλληση
  4.1. Οι ζώνες συγκόλλησης
  4.2. Η απορρόφηση υδρογόνου στη θερμικά επηρεασμένη ζώνη συγκόλλησης και η σχετική ευθραυστοποίηση

6η εβδομάδα

 1. Παραμένουσες τάσεις και παραμορφώσεις
  5.1. Μηχανισμοί δημιουργίας εσωτερικών τάσεων
  5.2. Παραμένουσες εσωτερικές τάσεις στις συγκολλήσεις.
  5.3. Παραμορφώσεις κατά τη συγκόλληση
  5.4. Συνέπειες των εσωτερικών τάσεων
  5.5. Η απομάκρυνση των εσωτερικών τάσεων

7η εβδομάδα

 1. Συγκολλήσεις με προστατευτική ατμόσφαιρα αερίου
  6.1. Η συγκόλληση με τηκόμενο ηλεκτρόδιο και αδρανές ή δραστικό αέριο MIG/MAG.

8η εβδομάδα

6.2. Η συγκόλληση με αδρανές αέριο και μη τηκόμενο ηλεκτρόδιο TIG

9η εβδομάδα

 1. Συγκόλληση βυθισμένου τόξου
  7.1. Αρχή της τεχνικής
  7.2 Πεδίο εφαρμογής
  7.3. Ηλεκτρόδιο – Σύρμα
  7.4. Ειδικές εφαρμογές
  7.5 Οι τεχνικές ηλεκτροδίων με πυρήνα συλλιπάσματος

10η εβδομάδα

 1. Τα ελαττώματα των συγκολλήσεων
  8.1. Γενική ταξινόμηση
  8.2. Ρωγμές
  8.3. Κοιλότητες
  8.4. Στερεά εγκλείσματα
  8.5. Ατελής τήξη και διείσδυση
  8.6. Ελαττώματα σχήματος
  8.7. Αυλακώσεις στις πλευρές συγκόλλησης

11η εβδομάδα

 1. Συγκόλληση κοινών ανθρακοχαλύβων
  9.1. Ορισμός και κύρια χαρακτηριστικά
  9.2. Υπολογισμός θερμοκρασίας προθέρμανσης
 2. Πρόβλεψη δομών σε κοινούς και ελαφρά κραματωμένους χάλυβες με χρήση διαγραμμάτων CCT
  10.1. Ταχύτητα απόψυξης
  10.2. Διαγράμματα CCT – S
  10.3. Παράδειγμα υπολογισμών

12η – 13η εβδομάδα

 1. Συγκόλληση ανοιξείδωτων χαλύβων
  11.1. ορισμός ανοιξείδωτων χαλύβων
  11.2. Σύνθεση
  11.3. Ο ρόλος του χρωμίου και του Νικελίου
  11.4. Ο ρόλος του άνθρακα
  11.5. Κατηγορίες ανοξείδωτων χαλύβων
  11.6. Τυποποίηση ανοιξείδωτων χαλύβων
  11.7. Χαρακτηριστικές ιδιότητες και μεταλλουγικά    
  φαινόμενα
  11.8. Ιδιομορφίες των ανοιξείδωτων χαλύβων κατά τη
  συγκόλληση
  11.9.  Τεχνικές συγκόλλησης
  11.10. Συγκολλησιμότητα ανοξείδωτων χαλύβων
  11.11. Η διάβρωση των συγκολλήσεων

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-