Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Κεραμικά Υλικά (7.2.27.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση: Παρασκευή 09.45-12.30, Κτίριο Σχ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Αίθουσα 2.02.
Ασκήσεις:   Παρασκευή 12.45-13.30, Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Κτίριο Σχ. Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών.

Διδάσκοντες

Αθηνά Τσετσέκου , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος
Τηλ. +30 210 772 2213 , +30 210 772 2119 (FAX)
e-mail: athtseATmetal.ntua.gr

Δέσποινα Μπρασινίκα, Υποψήφια Διδάκτορας,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, 2ος  Όροφος
Τηλ. +30 210 772 2179 , +30 210 772 2119 (FAX)
e-mail: dbrasinika@metal.ntua.gr

Ιωάννα Κίτσου, Υποψήφια Διδάκτορας,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, 2ος  Όροφος
Τηλ. +30 210 772 2179 , +30 210 772 2119 (FAX)
e-mail: kitioanna@metal.ntua.gr

Φωτεινή Πετρακλή, Υποψήφια Διδάκτορας,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, 2ος  Όροφος
Τηλ. +30 210 772 2179 , +30 210 772 2119 (FAX)
e-mail: fotpetrakli@metal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

Διδακτικές Σημειώσεις στο Μάθημα «Κεραμικά», Αθηνά Τσετσέκου, Αθήνα, 2006

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • W.D Kingery, H.K. Bowen, D.R. Uhlmann, Introduction to Ceramics, John Willy & Sons 1961
  • Engineered Materials Handbook, Vol IV, CERAMICS AND GLASSES, Samuel J. Schneider (Ed.), The Materials Information Society, USA, 1991.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εισαγωγή, Κατηγορίες κεραμικών-Εφαρμογές, Πρώτες ύλες, Μικροδομή κεραμικών, Σχηματισμός και δομή της υάλου, Διαγράμματα ισορροπίας φάσεων, Ανακρυστάλλωση-μεγέθυνση κρυσταλλιτών, Πυροσυσσωμάτωση, Μετασχηματισμοί φάσεων σε κεραμικά υλικά, Ιδιότητες των κεραμικών (μηχανικές, θερμικές, οπτικές), Τεχνολογίες παραγωγής κεραμικών (προετοιμασία πρώτων υλών, τεχνολογίες μορφοποίησης, ξήρανση, τεχνολογίες πυροσυσσωμάτωσης, χαρακτηρισμός ιδιοτήτων), Προϊόντα, Παραδοσιακά κεραμικά-Πορσελάνη-Γενικές προδιαγραφές, Προηγμένα κεραμικά-Ιδιότητες και εφαρμογές κυριότερων κεραμικών-τεχνολογικές απαιτήσεις για μηχανικές, βιολογικές, χημικές εφαρμογές, Ηλεκτρονικά κεραμικά.

Βαθμολογία

Η παρακολούθηση τόσο των παραδόσεων, όσο και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι σημαντική για την κατανόηση του μαθήματος. Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ακολούθως:

Από μέσο όρο βαθμολογίας εργαστηριακών παραδοτέων:

30%

Από βαθμολογία τελικών εξετάσεων:

70%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

1η εβδομάδα

Εισαγωγή-Ορισμός-Ταξινόμηση των Κεραμικών-Ιδιότητες-Εφαρμογές

2η εβδομάδα

Παρουσίαση προηγμένων κεραμικών-Εφαρμογές

3η εβδομάδα

Δομή των κεραμικών-Γυαλί

4η εβδομάδα

Τεχνολογία Κεραμικών –Παραγωγική διαδικασία. Πρώτες ύλες, Προετοιμασία κόνεων, Αιωρήματα, Διασπορά, Ψευδοκοκκοποίηση.

5η εβδομάδα

Μέθοδοι Μορφοποίησης: Ταξινόμηση –Ξηρές μέθοδοι μορφοποίησης.

6η εβδομάδα

Μέθοδοι Μορφοποίησης –Υγρές μέθοδοι μορφοποίησης. Ημιυγρές-πλαστικές.

 

Πυροσυσσωμάτωση: Θεωρητική προσέγγιση.

7η εβδομάδα

Τεχνολογία Πυροσυσσωμάτωσης.

8η - 9η εβδομάδα

Κεραμικές επικαλύψεις. Ταξινόμηση- Θερμικοί ψεκασμοί.
Παραγωγή λεπτών υμενίων.

10η εβδομάδα

Σύνθεση κόνεων με χημικές μεθόδους. Επικαλύψεις από αιωρήματα.

11η εβδομάδα

Παραδοσιακά κεραμικά – Πορσελάνη.

12η εβδομάδα

Μηχανικές ιδιότητες των κεραμικών – Ζιρκονία.

13η εβδομάδα

Φυσικές-Θερμικές-Οπτικές ιδιότητες των κεραμικών. Τεχνικές χαρακτηρισμού των κεραμικών υλικών.

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-