Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Πολυμερή & Σύνθετα Υλικά (7.2.28.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τρίτη   10:45-12:30 μμ (αίθουσα ΜΜΜ 201)
12:45-13:30 μμ (αίθουσα ΜΜΜ 202)

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Μητσούλης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
1 Όροφος , Γραφείο 1.34
Τηλ. +30 210 772 2163 , +30 210 772 2251 (FAX)
e-mail: mitsouliATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 17.00

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά, Ευάγγελος Μητσούλης, Εκδόσεις ΕΜΠ, 1998

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Από τη βιβλιοθήκη του ΕΜΠ:

  1. Επεξεργασία των Πολυμερών, Ε. Καμπούρης, ΕΜΠ, 1989.
  2. Επεξεργασία Πολυμερών και Σχεδιασμός Προϊόντων, Α.Γ. Ανδρεόπουλος, ΕΜΠ, Αθήνα 1990.
  3. Μaterials Science and Engineering: An Introduction, W.D. Callister, Jr., Wiley, New York, 1997.
  4. Fundamentals of Polymer Processing, S. Middleman, McGraw-Hill, New York, 1977.
  5. Principles of Polymer Processing, Z. Tadmor and C.G. Gogos, SPE Monograph Series, Wiley, New York, 1979.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εισαγωγή στη δομή των πολυμερών. Χημεία μακρομορίων. Κρυσταλλικότητα. Μηχανική και θερμομηχανική συμπεριφορά των πολυμερών. Ιξωδοελαστικότητα. Ρεολογία. Παραμόρφωση και θραύση. Πολυμερισμός, τύποι πολυμερών, πλαστικά, ελαστομερή, ίνες, εφαρμογές. Σύνθετα υλικά. Ενισχυμένα σύνθετα υλικά. Σύνθετα υλικά με ινώδη ενίσχυση. Δεσμός μεταξύ ίνας και πολυμερούς μήτρας. Σύνθετα υλικά με μεταλλική ή με κεραμική μήτρα. Σύνθετα υλικά άνθρακα-άνθρακα.

Βαθμολογία

Ασκήσεις: 20%
Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 80%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Εβδομάδα Κεφάλαιο Παράγραφοι
1η

Προκαταρκτικά, Κεφάλαιο 1, Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών

1.1-1.12
2η Κεφάλαιο 1 - Εμπορική Ταξινόμηση Πολυμερών 1.13-1.27
3η

Κεφάλαιο 1 - Σύνθεση Πολυμερών

Κεφάλαιο 2 - Ροή πολυμερικών τηγμάτων σε αγωγούς

1.28-1.37

2.1-2.6

4η Κεφάλαιο 2 - Τάσεις και διατήρηση ορμής 2.7-2.30
5η

Κεφάλαιο 2 - Χρήση ΗΥ - Προσαρμογή δεδομένων ιξώδους

Κεφάλαιο 3 - Ιξωδοελαστικότητα

2.31-2.37

3.1-3.6

6η

Κεφάλαιο 3 - Ιξωδοελαστικότητα - Κάθετες τάσεις

Κεφάλαιο 4 - Διόγκωση πολυμερών και θραύση τήγματος

3.7-3.28

4.1-4.11

7η Κεφάλαιο 5 - Μηχανικές ιδιότητες των πολυμερών 5.1-5.11
8η

Κεφάλαιο 5 - Κρούση των πολυμερών

Κεφάλαιο 6 - Θερμικές ιδιότητες των πολυμερών

Κεφάλαιο 7 - Χημικές ιδιότητες των πολυμερών

5.12-5.17

6.1-6.6

7.1-7.11

9η Κεφάλαιο 8 - Σύνθετα υλικά 8.1-8.8
10η Κεφάλαιο 8 - Συνεχείς και ευθυγραμμισμένες ίνες 8.9-8.22
11η Επανάληψη  

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-