Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Ρυθμίσεις & Αυτόματος Έλεγχος (7.2.32.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Μάθημα Επιλογής Δεξαμενής: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 - -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πέμπτη 8:45-11:30 πμ (κτίριο ΧΜ, Αίθ. 22)

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Μητσούλης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
1 Όροφος , Γραφείο 1.34
Τηλ. +30 210 772 2163 , +30 210 772 2251 (FAX)
e-mail: mitsouliATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 17.00

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Δυναμική Συστημάτων και Ρύθμιση Διεργασιών, Ν. Κουμούτσος, Β. Λυγερού, Γ. Μπάφας, Εκδόσεις ΕΜΠ, 1990

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  1. Chemical Process Control: An Introduction to Theory and Practice, G. Stephanopoulos, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1984.
  2. Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance, T.E. Marlin, McGraw-Hill, New York, 1995.
  3. Principles and Practice of Automatic Process Control, C.A. Smith and A.B. Corripio, 2nd Edition, Wiley, New York, 1997.
  4. Process Dynamics: Modeling, Analysis, and Simulation, B.W. Bequette, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, New Jersey, 1998.
  5. Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο, Π.Ν. Παρασκευόπουλος, ΕΜΠ, Αθήνα, 1991.
  6. Έλεγχος Συστημάτων με Υπολογιστές, Π.Ν. Παρασκευόπουλος, ΕΜΠ, Αθήνα, 1991.
  7. Συστήματα Αυτόματου Έλεγχου: Βασικές Έννοιες με Εφαρμογές, Π.Ν. Παρασκευόπουλος, ΕΜΠ, Αθήνα, 1996.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εισαγωγή. Βασικές αρχές. Μαθηματικές μέθοδοι για συστήματα αυτόματου ελέγχου. Δυναμική συμπεριφορά συστημάτων. Μετρήσεις. Όργανα ελέγχου και σχεδιασμός τους. Μέθοδοι εκτίμησης σταθερότητας συστημάτων. Εφαρμογές αυτόματου ελέγχου και ρύθμισης στο σχεδιασμό συστημάτων αυτόματου ελέγχου.

Βαθμολογία

Ασκήσεις: 20%
Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 80%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Εβδομάδα Κεφάλαιο Παράγραφοι
1η Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στις ρυθμίσεις και τον αυτόματο έλεγχο 1.1-1.19
2η Κεφάλαιο 2 – Μαθηματική μοντελοποίηση 2.1-2.27
3η Κεφάλαιο 2 – Γραμμικά συστήματα και γραμμικοποίηση 2.27-2.51
4η Κεφάλαιο 3 – Ανάλυση δυναμικής διεργασιών 3.1-3.30
5η Κεφάλαιο 4 – Μοντέλα κατάστασης – χώρου, Γραμμικά συστήματα 1ης τάξης 4.1-4.19
6η Κεφάλαιο 4 – Γραμμικά συστήματα 2ης τάξης 4.20-4.36
7η Κεφάλαιο 5 – Μετασχηματισμοί Laplace 5.1-5.66
8η Ασκήσεις φυλλάδιο
9η Κεφάλαιο 6 – Συνάρτηση μεταφοράς 6.1-6.25
10η Κεφάλαιο 7 – Διαγράμματα βαθμίδων – συχνοτική απόκριση 7.1-7.25

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-