Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Στοιχεία Μηχανουργικών Κατεργασιών (7.2.33.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
1 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ομαδική Πειραματική Εργασία τα απογεύματα στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας.

Διδάσκοντες

Ευάγγελος Βασίλειος Χριστοφόρου , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.9
Τηλ. +30 210 772 2178
e-mail: ehATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

Από σημειώσεις του διδάσκοντος και on-line υλικό.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Βλέπε on-line υλικό.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Εισαγωγή. Βασικά στοιχεία θεωρίας (σχηματισμός αποβλήτου, δυνάμεις/ισχύς κοπής, ποιότητα επιφάνειας, φθορά εργαλείων, υγρά κοπής). Εργαλεία κοπής. Συμβατικές μηχανουργικές κατεργασίες (τόρνος, δράπανο, πλάνη, φρέζα, γραναζοκόπτες, φρεζοδράπανα, μηχανές αυλακώσεων, πρέσσα κοπής, λειαντικές μηχανές). Μη-συμβατικές μηχανουργικές κατεργασίες (ηλεκτροδιάβρωση, υπέρηχοι, υδατοκοπή, ηλεκτρικός σπινθήρας, ηλεκτροχημική κατεργασία, χρήση δέσμης ηλεκτρονίων, χρήση laser, άλλες μέθοδοι). Συστήματα ελέγχου εργαλειομηχανών. Κατεργασιμότητα διαφόρων υλικών. Εφαρμογές στην παραγωγή (σχεδιασμός προϊόντος / επιλογή υλικού, επιλογή μεθόδου / επιλογή εργαλειομηχανής, επιλογή εργαλείων κοπής, προσδιορισμός παραμέτρων κατεργασίας). Μηχανουργικές μετρήσεις.

Βαθμολογία

Βαθμολογία εργασίας: 100%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Ομαδική Πειραματική Εργασία τα απογεύματα στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας.

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-