Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Σχεδιασμός Αντιδραστήρων (7.2.36.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλουργικών Διεργασιών: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τρίτη, 12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, γραφείο Καθηγητή

Ασκήσεις:
Τετάρτη, 15.00 - 16.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, γραφείο Καθηγητή

Διδάσκοντες

Ιωάννης Πασπαλιάρης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.17
Τηλ. +30 210 772 2176 , +30 210 772 2168 (FAX)
e-mail: paspaliATmetal.ntua.gr

Νυμφοδώρα Παπασιώπη , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
3 Όροφος , Γραφείο 3.2 - 3.3
Τηλ. +30 210 772 2298
e-mail: papasiopATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 18.00

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Αντιδραστήρας διαλείποντος έργου. Αντιδραστήρας πλήρους ανάμιξης. Αντιδραστήρας εμβολικής ροής. Αντιδραστήρας ανακύκλωσης. Σύγκριση μεγέθους αντιδραστήρων. Συστήματα πολλαπλών αντιδραστήρων. Επίδραση της θερμοκρασίας και της πίεσης στο βαθμό μετατροπής. Βέλτιστη στρατηγική θερμοκρασίας. Αντιδράσεις στερεού-ρευστού. Πρότυπο μη-αντιδράσαντος πυρήνα. Προσδιορισμός βραδύτερου σταδίου. Αντιδραστήρας ρευστοστερεής κλίνης. Αποκλίσεις από την ιδανική ροή. Κατανομή χρόνων παραμονής. Βηματική - παλμική επιβολή ιχνηθέτη. Μοντέλα για τη μη ιδανική ροή.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-