Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνολογία Επιφανειών (7.2.41.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Πέμπτη, 12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04

Ασκήσεις:
Πέμπτη, 15.00 - 17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04

Διδάσκοντες

Χρήστος Παναγόπουλος , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.18
Τηλ. +30 210 772 2171
e-mail: chpanagATmetal.ntua.gr

Εμμανουήλ Γεωργίου
Υποψήφιος Διδάκτορας
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών


e-mail: mg384ATcentral.ntua.gr

Δημήτριος Θεοδωρόπουλος
Υποψήφιος Διδάκτορας
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας ΥλικώνΒιβλία Διδασκαλίας

«Τεχνολογία Επιφανειών», Χρ.Ν.Παναγόπουλος, Ε.Μ.Π., 1999

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • M. G. Hocking, “Metallic and Ceramic Coatings”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
  • G. Wranglen, “An Introduction to Corrosion of Metals”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
  • I. Hutchings, “Tribology”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Η φυσική και η χημεία της επιφάνειας των στερεών υλικών. Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές για τη μελέτη της επιφάνειας διάφορων τεχνολογικών υλικών. Τριβή, φθορά, εκτριβή, λίπανση και λιπαντικά. Μέθοδοι κατεργασίας των επιφανειών. Διάφορες τεχνικές απόθεσης των επιστρωμάτων, τεχνολογικές ιδιότητες των επιστρωμάτων.

Βαθμολογία

Εξετάσεις 70%

Εργαστήριο 30%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Θέμα

Φυσική και Χημεία της επιφάνειας των υλικών

Σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές

Τριβή και εκτριβή

Λίπανση και λιπαντικά

Διάβρωση 1

Διάβρωση 2

Θερμική Οξείδωση

Απόθεση επικαλύψεων

Ιδιότητες των επικαλύψεων

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-