Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Βιομηχανικά Κράματα (7.2.45.9)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Τετάρτη, 08.45 -10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.03

Ασκήσεις:
Τρίτη, 10.45 -11.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04

Διδάσκοντες

Γεώργιος Φούρλαρης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.19
Τηλ. +30 210 772 2481
e-mail: mmgfATmail.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

«Μη Σιδηρούχα Κράματα», Χρ. Ν. Παναγόπουλος και Ε.Γ. Γεωργίου, Ε.Μ.Π., 2003

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • W.F. Smith, “Properties of Engineering Alloys”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
  • G. Dieter, “Mechanical Metallurgy”, Κεντρ. Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Ειδικοί κραματωμένοι χάλυβες, ανοξοίδωτοι χάλυβες, ειδικοί χυτοσίδηροι, κράματα κασσιτέρου και μολύβδου, κράματα χαλκού και ψευδαργύρου, διάφορα κράματα του αλουμινίου, κράματα και υπερκράματα του νικελίου, κράματα τιτανίου και πυρίμαχα μεταλλικά υλικά.

Βαθμολογία

Εξετάσεις 70%

Εργαστήριο 30%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Θέμα

Σιδηρούχα Κράματα, Χυτοσίδηροι

Κραματωμένοι και Ανοξείδωτοι Χάλυβες

Κράματα κασσιτέρου και ψευδαργύρου

Κράματα χαλκού και ψευδαργύρου

Διάφορα κράματα αλουμινίου

Επιφανειακή κατεργασία του αλουμινίου

Κράματα νικελίου

Κράματα τιτανίου

Σύνθετα μεταλλικά υλικά

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-