Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Πυρίμαχα Υλικά (7.2.46.9.1.7)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλουργικών Διεργασιών & Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση:
Παρασκευή 10.45 - 12.30, κτίριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.03

Ασκήσεις:
Παρασκευή 12.45 - 13.30, κτίριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.03

Διδάσκοντες

Αθηνά Τσετσέκου , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος
Τηλ. +30 210 772 2213 , +30 210 772 2119 (FAX)
e-mail: athtseATmetal.ntua.gr

Δέσποινα Μπρασινίκα, Υποψήφια Διδάκτορας,
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, 2ος  Όροφος
Τηλ. +30 210 772 2179 , +30 210 772 2119 (FAX)
e-mail: dbrasinika@metal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

Διδακτικές Σημειώσεις στο Μάθημα «Πυρίμαχα», Αθηνά Τσετσέκου, 2007

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Α. Κοντόπουλος, Εισαγωγή στα πυρίμαχα υλικά, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 1983.
  • Plibrico Japan Co. Ltd., Akira Nishikawa, Technology of Monolithic Refractories, Toppan Printing Co. Ltd, Tokyo, Japan, 1984.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Ορισμός-κατάταξη-Μορφές των πυριμάχων, Μικροδομή ιδιότητες και δοκιμές των πυριμάχων, Μορφοποιημένα πυρίμαχα (εισαγωγή-επιμέρους συστήματα-πρώτες ύλες-παραγωγή-ιδιότητες): Πυριτικά, Αργιλοπυριτικά, Κορουνδιακά, Χρωμιτικά, Χρωμομαγνησιακά, Μαγνησιοχρωμιτικά, Δολομιτικά, Μαγνησιακά Ανθρακούχα, Ειδικά και μονωτικά πυρίμαχα, Εφαρμογές, Μονολιθικά πυρίμαχα (εισαγωγή-πρώτες ύλες-παραγωγή-ιδιότητες): Χυτά, Εκτοξευόμενα, Ενισχυμένα με ίνες, Εφαρμογές.

Βαθμολογία

Η παρακολούθηση τόσο των παραδόσεων, όσο και των εργαστηριακών ασκήσεων είναι σημαντική για την κατανόηση του μαθήματος. Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ακολούθως:

Από μέσο όρο βαθμολογίας εργαστηριακών παραδοτέων:

30%

Από βαθμολογία τελικών εξετάσεων:

70%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

1η εβδομάδα

Εισαγωγή στα Πυρίμαχα Υλικά-Πρώτες ύλες –Κατάταξη-Εφαρμογές

2η εβδομάδα

Ιδιότητες και δοκιμές των πυριμάχων

3η εβδομάδα

Μαγνησιακά Πυρίμαχα

4η εβδομάδα

Μαγνησιακά ανθρακούχα πυρίμαχα - Ρητίνες

5η εβδομάδα

Χρωμιτικά πυρίμαχα

6η εβδομάδα

Χρωμομαγνησιακά πυρίμαχα

7η εβδομάδα

Δολομιτικά πυρίμαχα – Πυριτικά πυρίμαχα

8η εβδομάδα

Αργιλοπυριτικά πυρίμαχα – Αλουμινικά πυρίμαχα

9η εβδομάδα

Ειδικά πυρίμαχα: Ζιρκονία, Καρβίδιο του πυριτίου κ.α.

10η εβδομάδα

Μονολιθικά πυρίμαχα: Εισαγωγή – πρώτες ύλες – παραγωγή

11η εβδομάδα

Ιδιότητες αλουμινικού τσιμέντου

12η εβδομάδα

Σημασία της κοκκομετρίας των πρώτων υλών στις ιδιότητες των μονολιθικών πυριμάχων. Παραδείγματα περιπτώσεων.

13η εβδομάδα

Ενίσχυση των αντιοξειδωτικών και μηχανικών ιδιοτήτων των πυριμάχων. Παραδείγματα περιπτώσεων.

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-