Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Μετασχηματισμοί Φάσεων (7.2.50.9.1.7)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Γεώργιος Φούρλαρης , Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
2 Όροφος , Γραφείο 2.19
Τηλ. +30 210 772 2481
e-mail: mmgfATmail.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Θερμοδυναμική και διαγράμματα φάσεων - 1ιάχυση στη στερεά κατάσταση - Μετασχηματισμοί φάσεων υπό την επίδραση της διάχυσης: ομογενής και ετερογενής πυρηνοποίηση, ανάπτυξη των κατακρημνισμάτων, στροβιλώδης αποσύνθεση, κυτταρικός και μαζικός μετασχηματισμός, μετασχηματισμοί τάξης - Μαρτενσιτικός μετασχηματισμός.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-