Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Ορυκτολογία (7.3.01.1)

Online Σημειώσεις Διδασκαλίας

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 1ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση με τον κο Η. Χατζηθεοδωρίδη:
Θεωρία:
____ Όλο το έτος, Τρίτη, 12.45 - 16.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01

Ασκήσεις:
____ Α' Τμήμα: Πέμπτη, 08.45 - 10.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01
____ Β' Τμήμα: Πέμπτη, 10.45 - 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01

Παράδοση με την κα Μ. Περράκη:
____ Α' Τμήμα: Τρίτη, 12.45 - 14.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01
____ Β' Τμήμα: Πέμπτη, 08.45 - 12.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01

Βοηθητικό υλικό Ορυκτολογίας (στα κεφάλαια που διδάσκει ο κος Η. Χατζηθεοδωρίδης)

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.20
Τηλ. +30 210 772 2092 , +30 210 772 2126 (FAX)
e-mail: e.chatzitheodoridisATmetal.ntua.gr

Μαρία Περράκη , Επίκουρη Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.23
Τηλ. +30 210 7722115 , +30 210 7722126 (FAX)
e-mail: mariaATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 -17.00

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Ορυκτολογία, Σεραφείμ Γ. Σαββίδης (Κωδικός στον Εύδοξο 3317)
 • Ορυκτολογία (Οπτική - Συστηματική) - Σημειώσεις, Αναστασίας Ορφανουδάκη

Επιπλέον Βοηθητικό Υλικό (Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης)

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 1. Deer, Howie & Zussman: An introduction to the Rock Forming Minerals, Pearson Prentice Hall
 2. Klein Cornelis, Manual of Mineral Science, Willey and Sons.
 3. Klein Cornelis: Minerals and Rocks, Exercises in crystal and mineral chemistry, crystallography, x-ray powder diffraction, mineral and rock identification, and ore mineralogy, 3rd Edition, Wiley
 4. Bluckburn H.W. and Dennen: Principles of Mineralogy. Wm.C.Brown Publishers.
 5. Danas: Textbook of Mineralogy, John Willey and Sons. Willey and sons.
 6. Roesler H.J.: Lehrbuch der Mineralogic, YEB Dautscher Verlag fur Grundstaffindustrie, Leipzig.
 7. Simon & Schusters: Guide to Rocks and Mineral. Published by Simon and Schustars London.
 8. Hans Rudolf Wenk and Andrei Bulakh: Mineral Their Constitution and origin, Cambrige University Press.
 9. Θεοδωρίκας Στέργιος: Ορυκτολογία - Πετρολογία, Θεσσαλονίκη 2002, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Σαούλη.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Μορφολογία των κρυστάλλων, κρυσταλλική συμμετρία, κρυσταλλογραφικοί άξονες, νόμος της σταθερότητας των γωνιών, νόμος των παραμέτρων, ζωνών (δείκτες Weiss-Miller).
Στερεογραφική προβολή, νόμος της συμμετρίας και περιγραφή των 32 κρυσταλλικών τάξεων: διδυμίες των κρυστάλλων, πλέγματα Bravais, κρυσταλλική δομή και ομάδες συμμετρίας χώρου.
Οπτική ορυκτολογία (ιδιότητες των ορυκτών με χρήση πολωτικού μικροσκοπίου διερχομένου φωτός).
Μέθοδοι ορυκτολογικής ανάλυσης, κρυσταλλοχημεία. Συνθετική περιγραφή των ορυκτών, φυσικές ιδιότητες των ορυκτών. Συστηματική ταξινόμηση και περιγραφή των ορυκτών, χρήσεις των ορυκτών.

Crystallography, crystals as solids (symmetry elements and operations, notation for crystallographic planes), internal structure of crystals (point groups and space groups, crystallographic projection; description of the 32 crystal classes).
Crystal chemistry (bonding, coordination, crystal structures and compositional variations of minerals, defects). Mineral classification.
Physical methods for chemical and structural analysis of minerals (e.g. X-ray diffraction, X-ray fluorescence, electron microprobe analysis, Raman and IR spectroscopy, mass spectrometry, atomic force microscopy).
Optical microscopy (the polarising microscope). Crystallisation and crystal growth, mineral stability and phase diagrams, mineral reactions. Physical properties of minerals (crystal form and habit, luster, colour, streak, hardness, cleavage, specific gravity, etc.).
Systematic mineralogy (rock-forming and synthetic minerals, mineral classification, systematic description of mineral groups, mineral genesis, uses of minerals).

Βαθμολογία

Προφορικές εξετάσεις & ενδιάμεσες ασκήσεις: 30%
Γραπτές εξετάσεις: 70%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Το πρόγραμμα έχει αλλάξει ως προς τα εξής:
Εβδομάδες 1 έως 6: Συστηματική Ορυκτολογία (Διδάσκων Θ. Περράκη)
Εβδομάδες 7 έως 13: Κρυσταλλογραφία (Διδάσκων Η. Χατζηθεοδωρίδης)

Με βάση τα παραπάνω, η διαμόρφωση της ύλης γίνεται συνεχώς οπότε η ανάλυση που ακολουθεί είναι ενδεικτική.

 • 1η εβδομάδα: Φυσικές ιδιότητες των ορυκτών. Σελ. 158-170
 • 2η εβδομάδα: Περιγραφή των ομάδων των ορυκτών, Στοιχεία, Σουλφίδια και Συγγενή, Αλογόνα, Οξείδια-Υδροξείδια, ΣΕΛ.309-320 και 25-54
 • 3η εβδομάδα: Νιτρικά-Ανθρακικά-Βορικά,321-348 και 56-65.
 • 4η εβδομάδα: Πυριτικά-Οργανικές ενώσεις 351-379 και 67-77.
 • 5η εβδομάδα: Χρήσεις των ορυκτών 351-379
 • 6η εβδομάδα: Εισαγωγή, Θεμελιώδεις βάσεις της Κρυσταλλικής δομής - Κρυσταλλογραφικά συστήματα, Νόμοι των κρυστάλλων (δίεδρων γωνιών, παραμέτρων, ζωνών, διδυμίας) στερεογραφική προβολή. Σελ. 1-56.
 • 7η εβδομάδα: Περιγραφή των 32 κρυσταλλογραφικών τάξεων, συμβολή των 32    κρυσταλλικών τάξεων, τάξεις του τρικλινούς και του μονοκλινούς. Σελ. 56-71.
 • 8η εβδομάδα: Τάξεις: ρομβικού, τριγωνικού, εξαγωνικού, τετραγωνικού και κυβικού.
 • 9η εβδομάδα: Πλέγματα Bravais, ελικοειδής άξονες, κατοπτρισμός ως προς επίπεδο μέσω ολίσθησης, ομάδες συμμετρίας χώρου. Σελ. 100-111.
 • 10η εβδομάδα: Μέθοδοι κρυστλλοδομικής έρευνας, ανάλυση μονοκρυστάλλων, μέθοδος Bragg, μέθοδος κόνεως, ποσοτικός προσδιορισμός ορυκτών και μικτούς  κρυστάλλους, ακτίνες Χ-φθορισμού. Σελ. 129-145 και 153-159.
 • 11η εβδομάδα: Κρυσταλλοχημεία, δεσμοί, τύποι πλεγμάτων. Σελ. 167-225.
 • 12η εβδομάδα: Οπτική ορυκτολογία. Σελ. 225-243.
 • 13η εβδομάδα: Οπτική ορυκτολογία. Σελ. 244-251 και 145-157

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ