Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Γεωλογία ΙI (7.3.03.2)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 2ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Θεωρία
Τρίτη, 10.45 - 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 1.01

Ασκήσεις
Α΄Τμήμα 13.30 - 15.00 στην αίθουσα 101
Β΄Τμήμα 15.15 - 16.45 στην αίθουσα 101

Διδάσκοντες

Θεοδώρα Ροντογιάννη - Τσιαμπάου , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.26
Τηλ. +30 210 772 3970
e-mail: rondoATcentral.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Ευδοξία Λυκούδη , Διδάκτορας
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.29
Τηλ. +30 210 772 2096
e-mail: elykoudiATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

  • Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος (Θ. Ροντογιάννη) ανηρτημένες στο MY COURSES

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Beazly M., 1980 Anatomy of the Earth
  • Δερμιτζάκης, Μ.,  Λέκκας, Σ.,  (1982): Διερευνώντας τη Γη. Εισαγωγή στη Γενική Γεωλογία. Παν/μιο Αθηνών, Εργαστήριο Γεωλογίας Παλαιοντολογίας (βιβλιοθήκη Γεωλογικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών)
  • Δούτσος Θ., 2001 Γεωλογία: Αρχές και Εφαρμογές, Leader Books, Αθήνα.
  • Παπαζάχος, Β., 1978, Εισαγωγή στη Σεισμολογία. Παν/μίο Θεσσαλονίκης.
  • Tarburck E.J., Lutgens K.F. 1997 Earth Science, Prentice Hall.
  • Παπαζάχος Β. , Παπαζάχου Κ. 2003. Οι σεισμοί της Ελλάδας. Εκδόσεις ΖΗΤΗ

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Ενδογενείς διεργασίες. Θεωρίες εξέλιξης της γης. Θεωρία της τεκτονικής των λιθοσφαιρικών πλακών – είδη κινήσεων και αντίστοιχα φαινόμενα. Εισαγωγή στην παραμόρφωση των πετρωμάτων. Πρωτογενείς δομές. Πτυχές. Διακλάσεις. Ρήγματα. Τα σημαντικότερα ρήγματα της Ελλάδας. Σεισμοί και συνοδά δευτερογενή φαινόμενα. Γεωτεκτονική εξέλιξη του ελλαδικού χώρου. Το ελληνικό ορογενές. Γεωδυναμική εξέλιξη της ανατολικής Μεσογείου. Το ελληνικό τόξο και η σύγχρονη παραμόρφωση της περιοχής.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-