Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Πετρολογία (7.3.04.2)

Online Σημειώσεις Διδασκαλίας

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 2ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Μάθημα
Γίνεται κάθε Πέμπτη στις 12:45‐14:30 στο Αμφιθέατρο 1 των Γενικών Εδρών.

Εργαστήριο
Θα γίνεται στην αίθουσα Μικροσκοπίων-Πετρογραφίας (1ος όροφος της Σχολής μας). Τα τμήματα του εργαστηρίου θα είναι τα εξής:

 • ΟΜΑΔΑ Α: Ονόματα από Α ‐ ΚΑ: Τετάρτη, 15:00‐17:00, Διδάσκων Μ. Περράκη
 • ΟΜΑΔΑ Β: Ονόματα από ΚΕ ‐ Μ: Παρασκευή, 08:45‐10:30, Διδάσκων Η. Χατζηθεοδωρίδης
 • ΟΜΑΔΑ Γ: Ονόματα από Ν ‐ Ω: Παρασκευή, 12:45‐14:30, Διδάσκων Η. Χατζηθεοδωρίδης

Ο διαχωρισμός των τμημάτων είναι αυστηρός λόγω του μικρού αριθμού διαθέσιμων μικροσκοπίων. Αλλαγές γίνονται μόνο στην περίπτωση που βρείτε συμφοιτητή σας που θέλει να ανταλλάξει το τμήμα με εσάς και με ταυτόχρονη ενημέρωση των διδασκόντων. Φοιτητές από παλαιότερα εξάμηνα που θέλεουν να παρακολουθήσουν θα ακολουθήσουν τον παραπάνω διαχωρισμό τμημάτων και οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σε συνενόηση με τους διδάσκοντες.

Διδάσκοντες

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.20
Τηλ. +30 210 772 2092 , +30 210 772 2126 (FAX)
e-mail: e.chatzitheodoridisATmetal.ntua.gr

Μαρία Περράκη , Επίκουρη Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.23
Τηλ. +30 210 7722115 , +30 210 7722126 (FAX)
e-mail: mariaATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 -17.00

Βιβλία Διδασκαλίας

Ορυκτολογία - Πετρολογία (Σ.Σ. Θεοδωρίκας)

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

 • Earth`s Materials: Minerals and rocks
  By Gautam Sen
  Prentice Hall, 2001
 • Petrography to Petrogenesis
  By Malcolm J. Hibbard
  Prentice Hall, 1995
 • Petrography of Igneous and Metamorphic rocks
  By Anthony R. Philpotts
  Prentice Hall, 2003

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Πετρολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα πετρώματα. Τα πετρώματα αποτελούν το κύριο στερεό υλικό από το οποίο δομούνται η γη και οι άλλοι πλανήτες. Η μελέτη των πετρωμάτων παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για τη γένεση και περαιτέρω εξέλιξη της γης και των πλανητών.

Τα πετρώματα αποτελούν επίσης βασικές πρώτες ύλες με μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως π.χ. ως δομικά υλικά, ως διακοσμητικά πετρώματα κ.α. Διακρίνονται, σύμφωνα με τον τρόπο που σχηματίζονται σε τρεις κατηγορίες: μαγματικά, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα.

Τα μαγματικά σχηματίζονται με τη στερεοποίηση τηγμένου υλικού το οποίο ονομάζεται μάγμα. Τα ιζηματογενή πετρώματα σχηματίζονται στην επιφάνεια της γης από υλικά που προκύπτουν από την καταστροφή άλλων πετρωμάτων. Τα υλικά αυτά αποτίθενται ως ίζημα και, στη συνέχεια, λιθοποιούνται μέσω μιας διεργασίας που ονομάζεται διαγένεση. Τα μεταμορφωμένα πετρώματα σχηματίζονται στο εσωτερικό της γης από προϋπάρχοντα μαγματικά, ιζηματογενή ή μεταμορφωμένα, όταν υποστούν  την επίδραση παρατεταμένης θέρμανσης, πίεσης και έντονα αντιδρώντων ρευστών. Γενικά, θεωρείται ότι οι μεταμορφικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ορυκτών ενός πετρώματος σε στερεά κατάσταση. Τα ρευστά των πόρων επιταχύνουν το σχηματισμό νέων μεταμορφικών ορυκτών με την καταστροφή προγενέστερων.

Πολλές από τις πετρογενετικές διεργασίες συνοδεύονται με αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων. Τα πετρώματα στα οποία οι συγκεντρώσεις των μετάλλων είναι οικονομικά αξιοποιήσιμες αποτελούν αντικείμενο της κοιτασματολογίας μεταλλευμάτων.

Το αντικείμενο της πετρολογίας περιλαμβάνει δύο σκέλη: την Πετρογραφία, που ασχολείται με το περιγραφικό κυρίως μέρος, στο οποίο περιλαμβάνονται τα μακροσκοπικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του πετρώματος, η ορυκτολογική και χημική του σύσταση και την Πετρογένεση που ασχολείται με τη μελέτη των διεργασιών γένεσης και της περαιτέρω εξέλιξης των πετρωμάτων.

Βαθμολογία

Τελικές εξετάσεις εργαστηρίου: 50%
Τελικές εξετάσεις θεωρίας: 50%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Παράδοση:

Εβδομάδα Κεφάλαιο
1η,2η Δομή της Γης, Τεκτονική των Λιθοσφαιρικών Πλακών -Πετρογενετικές διεργασίες
3η,4η Πετρογενετικά ορυκτά
5η,6η Μαγματικές διεργασίες –Μαγματικά πετρώματα
7η,8η Μαγματικές διεργασίες –Μαγματικά πετρώματα
9η,10η Ιζήματα και ιζηματογενή πετρώματα
11η,12η,13η Μεταμόρφωση και μεταμορφωμένα πετρώματα

Εργαστηριακές Ασκήσεις:

Εβδομάδα Κεφάλαιο
1η,2η
3η,4η,5η,6η Μικροσκοπική μελέτη πλουτωνίων και ηφαιστειακών πετρωμάτων
7η Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά πλουτωνίων και ηφαιστειακών πετρωμάτων
8η Επανάληψη μικροσκοπίας μαγματικών πετρωμάτων
9η,10η Μακροσκοπικός και μικροσκοπικός προσδιορισμός ιζηματογενών πετρωμάτων
11η,12η Μακροσκοπικός και μικροσκοπικός προσδιορισμός μεταμορφωμένων πετρωμάτων
13η Επανάληψη μακροσκοπικών χαρακτηριστικών των τριών κατηγοριών πετρωμάτων

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-