Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Κοιτασματολογία (7.3.05.4)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 4ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Μαρία Περράκη , Επίκουρη Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.23
Τηλ. +30 210 7722115 , +30 210 7722126 (FAX)
e-mail: mariaATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 -17.00

Σταύρος Τριανταφυλλίδης , Λέκτορας
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.22
Τηλ. +30 210 7724468
e-mail: striantafyllidisATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 17.00

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Ασκήσεις Χαρτών

Στο παρακάτω PDF αρχείο θα βρείτε τις εκφωνήσεις όλων των ασκήσεων των χαρτών του εργαστηρίου.

__.pdf__.pdf __.pdf

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Γενικές έννοιες, ορισμοί. Μορφές ανάπτυξης μεταλλοφόρων σωμάτων. Ιστός-υφή μεταλλευμάτων. Υδροθερμικές εξαλλοιώσεις. Γεωτεκτονικά περιβάλλοντα και γένεση - δημιουργία κοιτασμάτων. Μεταλλογενετικές επαρχίες. Τύποι κοιτασμάτων (σύγχρονη ταξινόμηση κοιτασμάτων  - USGS). Επιμέρους διάκριση σε μαγματικά – υδροθερμικά κοιτάσματα, κοιτάσματα συνδεόμενα με επιφανειακές και ιζηματογενείς διεργασίες,  μεταμορφωμένα – μεταμορφωσιγενή κοιτάσματα. Περιβαλλοντική συμπεριφορά κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών.

Βαθμολογία

Η βαθμολογία του μαθήματος βασίζεται στην εξέταση της θεωρίας (50%) και στην εξέταση του εργαστηρίου (50%). Πρέπει ο βαθμός της κάθε επιμέρους εξέτασης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 5, για να υπολογιστεί η τελική βαθμολογία.

 

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-