Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Τεχνική Γεωλογία Ι (7.3.06.7)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 7ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση: Παρασκευή, 11.45 - 13.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 101

Ασκήσεις:
Α’ Ομάδα 1η, Παρασκευή 13.45 - 15.45, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 101
Β’ Ομάδα 2η, Τετάρτη 15.00 - 17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 102
Γ’ Ομάδα 3η, Τετάρτη 15.00- 17.00, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 203

Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Λουπασάκης , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.21
Τηλ. +30 210 772 2087 , +30 210 772 2144 (FAX)
e-mail: cloupasakisATmetal.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Λουπασάκης Κ., (2015), Τεχνική Γεωλογία Ι, Σημειώσεις του μαθήματος Τεχνικής Γεωλογίας Ι του 7ου εξαμήνου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλουργών Ε.Μ.Π., Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ε.Μ.Π., Αθήνα, σελ. 295.
 • Τεχνική Γεωλογία, Κούκης Γ.,Σαμπατακάκης Ν., 2002, Εκδόσεις Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ. ISBN: 978-960-7530-09-7, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9727
 • Τεχνική Γεωλογία, Μπαντής Σ., 2008, Εκδόσεις Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ-Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΟΕ., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32070

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Ο ακόλουθος βιβλιογραφικός κατάλογος περιλαμβάνει εξειδικευμένα συγγράμματα σχετικά με τα θέματα που παρουσιάζονται στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος της Τεχνικής Γεωλογίας Ι. Αποτελούν σημαντικά βοηθήματα για τους φοιτητές που επιθυμούν την απόκτηση πληρέστερης γνώσης επί των θεμάτων αυτών.

Ελληνική Βιβλιογραφία

 • Κούκης Γ., Σαμπατακάκης Ν., Γεωλογία Τεχνικών Έργων, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9709, Έκδοση: 2η έκδ./2007, ISBN: 978-960-7530-95-0, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
 • Δεμίρης Κ.Α., Τεχνική Γεωλογία - Διερεύνηση σχηματισμών, Εκδότης: UNIVERSITY STUDIO PRESS, 1993 ISBN: 9601201041, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π., Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας.
 • Παπαχαρίσης Ν., Μάνου-Ανδρεάδη Ν., Γραμματικόπουλος Ι., Γεωτεχνική Μηχανική, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, 1999, ISBN: 9603435023, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
 • Μαραγκός Χ., Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Δοκιμές Πεδίου, Έκδοση Μαραγκός Χ., 1993.
 • Καλλέργης Γ., Κούκης Γ., Τεχνική Γεωλογία, Εκδόσεις: Ο.Ε.Δ.Β.,Αθήνα 1985, Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας.
 • Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

 • Bell F.G, The Engineering Properties of Soils and Rocks, Εκδόσεις: Blackwell Science (UK), 1999, ISBN: 0632052058, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π., Βιβλιοθήκη Δ.Π.Μ.Σ. ΆΣχεδιασμός και κατασκευή Υπόγειων ΈργωνΆ
 • Beavis F.C., Engineering Geology, Εκδόσεις: Blackwell Scientific Publications, 1985, ISBN: 0867931280, Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας
 • Blyth F.G, M.H. Freitas, A Geology for Engineers, Εκδόσεις: Edward Arnold Ltd London 7η έκδοση, 1984, ISBN: 07131288828, Βιβλιοθήκη Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας
 • Johnson R. B., DeGraff J. V., Principles of engineering geology, Εκδόσεις: John Wiley & Sons, 1988 ISBN: 0471034363
 • Waltham A.C., Foundations of engineering geology, Εκδόσεις: Blackei Academic & Professional London, 1994. ISBN: 0751400718, Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π.
 • Σύντομη περιγραφή της ύλης

  Το μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα κορμού του 7ου εξαμήνου και αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής Μ.Μ.Μ. του Ε.Μ.Π. στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας. Περιλαμβάνει θέματα τόσο βασικής όσο και εφαρμοσμένης έρευνας η εκμάθηση των οποίων έχει ως στόχο την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών με βάσει το επίπεδο της τρέχουσας γνώσης (state-of-the-science). Περιληπτικά η ύλη του μαθήματος καλύπτει τα εξής:

  Εισαγωγικά στοιχεία. Διάκριση Γεωλογικών σχηματισμών. Έρευνες πεδίου (επιτόπιες εξετάσεις, επιτόπου δοκιμές). Εργαστηριακές δοκιμές βραχωδών και εδαφικών σχηματισμών. Γενική τεχνικογεωλογική συμπεριφορά του Ελλαδικού χώρου και κατολισθησιμότητα αυτού. Κατολισθήσεις (ορολογία, κατηγορίες, αιτιολογικοί και εναυσματικοί παράγοντες, γενικά μέτρα αντιμετώπισης). Εδαφικές υποχωρήσεις (κύριες αιτίες, μηχανισμός εκδήλωσης, παράγοντες που εμπλέκονται, προστασία κατασκευών, παραδείγματα αστοχιών στην Ελλάδα και διεθνώς). Στοιχεία ανάλυσης ευστάθειας πρανών. Τεχνικογεωλογική έρευνα στις μελέτες των σηράγγων. Σημασία της στρωματογραφίας και τεκτονικής στα τεχνικά έργα.

  Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος χωρίζεται στο τμήμα της παράδοσης που αφορά αμιγώς στη θεωρία του μαθήματος και στο τμήμα που πραγματοποιούνται σειρά ασκήσεων που βασίζονται σε διάφορες περιπτώσεις μελέτης (case studies) οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στη διδαχθείσα θεωρητική ύλη. .

  Βαθμολογία

  Ασκήσεις: 20%
  Τελικές Εξετάσεις: 80%

  Πρόγραμμα Παραδόσεων

  Παραδόσεις Θεωρίας
  Σειρά διαλέξεων στα ακόλουθα θέματα:

  • Εισαγωγή - Παρουσίαση
  • Γεωλογικοί σχηματισμοί - Παρουσίαση
  • Γεωτεχνική Έρευνα Πεδίου - Παρουσίαση
  • Εργαστηριακές δοκιμές Εδαφομηχανικής - Παρουσίαση
  • Εργαστηριακές δοκιμές Βραχομηχανικής - Παρουσίαση
  • Επιτόπου δοκιμές - Παρουσίαση
  • Γεωλογικοί σχηματισμοί του Ελλαδικού χώρου - Παρουσίαση
  • Κατολισθήσεις Ι - Παρουσίαση
  • Κατολισθήσεις ΙΙ - Παρουσίαση
  • Εδαφικές Υποχωρήσεις - Παρουσίαση

  Παραδόσεις Ασκήσεων
  Σειρά ασκήσεων στα ακόλουθα θέματα:

  • Σύνταξη γεωλογικών τομών από ερευνητικές γεωτρήσεις.
  • Δοκιμές υδροπερατότητας - MAAG, LEFRANC, LUGEON.
  • Δοκιμή πρότυπης διείσδυσης S.P.T. ή Terzaghi.
  • Τεχνικογεωλογική Θεώρηση περιοχής κατασκευής σήραγγας.
  • Τεχνικογεωλογική Θεώρηση περιοχής κατασκευής φράγματος.
  • Μακροσκοπικός προσδιορισμός πετρωμάτων στο εργαστήριο - Εκρηξιγενή.
  • Μακροσκοπικός προσδιορισμός πετρωμάτων στο εργαστήριο - Ιζηματογενή.
  • Μακροσκοπικός προσδιορισμός πετρωμάτων στο εργαστήριο - Μεταμορφωμένα.
  • Ανάλυση ευστάθειας έντονα κατακερματισμένου βραχώδους πρανούς έναντι κυκλικής αστοχίας
  • Στερεογραφική απεικόνιση επιφανειών σε δίκτυο SCHMIDT και κινηματική ανάλυση ευστάθειας βραχωδών πρανών έναντι μεταθετικών αστοχιών.