Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Γεωλογία & Κοιτασματολογία Ελλάδας (7.3.11.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Μάθημα Επιλογής Δεξαμενής: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
3 - -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Σταύρος Τριανταφυλλίδης , Λέκτορας
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.22
Τηλ. +30 210 7724468
e-mail: striantafyllidisATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 17.00

Βιβλία Διδασκαλίας

 • Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, Π. Αντωνιάδης, 2003.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

 • Εισαγωγή στη Γεωλογία της Ελλάδας
  • Ο ευρύτερος γεωλογικός χώρος της Ελλάδας
  • Η Ελλάδα στο σύστημα της Τηθύος
  • Προαλπική - Αλπική - Μεταλπική Ελλάδα
  • Γεωλογική διάρθρωση του Ελλαδικού χώρου
   • Πετρώματα (Προαλπικά - Αλπικά - Μεταλπικά, μεταμορφωμένα και μη μεταμορφωμένα)
   • Γεωτεκτονικές Ζώνες
  • Παλαιογεωγραφική και ορογενετική εξέλιξη των Ελληνίδων
  • Ομαδοποίηση και σύγκρισητων γεωτεκτονικών ζονών
   • Ως προς τα χαρακτηριστικά τους
   • Ως προς την κοιτασματογένεση
 • Κοιτασματογενετικές Επαρχίες και εποχές
 • Γεωλογική περιγραφή έκαστης γεωτεκτονικής ζώνης και κοιτασματογένεση έκαστης ζώνης
  • Ενδοχώρα
   • Η γεωλογία της μάζας της Ροδόπης
   • Η κοιτασματογένεση στο χώρο της μάζας της Ροδόπης
   • Η γεωλογία της σερβομακεδονικής μάζας
   • Η κοιτασματογένεση στο χώρο της σερβομακεδονικής μάζας
  • Εσωτερικές Ελληνίδες
   • Περιροδοπική ζώνη
   • Ζώνη Αξιού (Παιονίας, Παϊκου, Αλειωπίας)
   • Πελαγονική ζώνη
   • Αττικοκυκλαδική ζώνη
   • Υποπελαγονική ζώνη
  • Εξωτερικές Ελληνίδες
   • Ζώνη Παρανσσού - Γκιώνας
   • Ζώνη Ωλονού - Πίνδου
   • Ζώνη Γαβρόβου - Τριπόλεως
   • Αδριατικοϊόνιος ζώνη
   • Ζώνη Παξών ή Πραπούλια
   • Γεωτεκτονικές ζώνες Κρήτης
 • Προοπτικές Ανάπτυξης του ορυκτού πλούτου

Για την παρουσίαση του Μαθήματος δείτε τη σελίδα OnLine Υλικό Διδασκαλίας

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-