Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Βιομηχανικά Ορυκτά & Πετρώματα (7.3.12.8)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Μάθημα Επιλογής Δεξαμενής: 8ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Σταύρος Τριανταφυλλίδης , Λέκτορας
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.22
Τηλ. +30 210 7724468
e-mail: striantafyllidisATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας:09.00 - 17.00

Βιβλία Διδασκαλίας

  • "Βιομηχανικά Ορυκτά & Πετρώματα", Θ. Περράκη, 2004

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Αναφέρεται στο βιβλίο διδασκαλίας

Σύντομη περιγραφή της ύλης

ΒΑΡΥΤΗΣ: Χαρακτηριστικά, Χρήσεις, Κοιτασματολογικά στοιχεία, Κύριες χώρες παραγωγής, Κοιτάσματα βαρύτη της Ελλάδας. ΒΙΘΕΡΙΤΗΣ   (σελ. 4-12).

ΦΘΟΡΙΤΗΣ: Χαρακτηριστικά, Κοιτασματολογικά στοιχεία, Αντιπροσωπευτικοί τύποι κοιτασμάτων, Χρήσεις, Παγκόσμια  παραγωγή    (σελ. 13-23).

ΑΜΙΑΝΤΟΣ: Γενικά, Κύριες χώρες παραγωγής, Χρήσεις, Κοιτασματολογικά στοιχεία, Αντιπροσωπευτικά κοιτάσματα, Χρήσεις, Παγκόσμια  παραγωγή    (σελ. 24-36).

ΜΑΓΝΗΣΙΤΗΣ: Χαρακτηριστικά, Κοιτασματολογικά στοιχεία, Χρήσεις και ονοματολογία προϊόντων, Κοιτάσματα λευκολίθου της Ελλάδας. Παγκόσμια  παραγωγή    (σελ. 37-45).

ΤΑΛΚΗΣ: Χαρακτηριστικά, Δομή και χημική σύσταση, Κοιτασματολογικά στοιχεία, Κύριες χώρες παραγωγής τάλκη, Χρήσεις, Παγκόσμια  παραγωγή    (σελ. 38-53).

ΑΡΓΙΛΟΣ: Γενικά, Ορυκτά των αργίλων, Ορυκτά διοκταεδρικής και τριοκταεδρικής δομής, Ισόμορφες υποκαταστάσεις, Ιδιότητες των αργίλων, Χρήσεις, Ιδιότητες των αργιλικών κεραμικών, Σημασία των συστατικών της αργίλου στην Κεραμική, Ταξινόμηση των αργίλων, Μέθοδοι έρευνας (σελ. 54-96).

ΚΑΟΛΙΝΗΣ: Γενικά, Ιδιότητες και Χρήσεις, Κοιτασματολογικά στοιχεία, Αντιπροσωπευτικά κοιτάσματα, Κοιτάσματα καολίνη της Ελλάδας. Παγκόσμια  παραγωγή    (σελ. 55-107).

ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗΣ: Γενικά, Ιδιότητες και Χρήσεις, Κοιτασματολογικά στοιχεία,  Παγκόσμια  παραγωγή    (σελ. 108-123).

ΟΡΓΑΝΟΑΡΓΙΛΟΙ: Γενικά,  Παραγωγή οργανο-αργίλων  και  Εφαρμογές,  (σελ. 124-128).

ΦΩΣΦΑΤΑ: Γενικά, Κοιτασματολογικά στοιχεία, Χρήσεις, Παγκόσμια  παραγωγή    (σελ. 129-137).

ΠΕΡΛΙΤΗΣ: Γενικά, Ιδιότητες και Χρήσεις, Παγκόσμια  παραγωγή    (σελ. 138-148).

ΤΣΙΜΕΝΤΑ: Γενικά, Είδη Τσιμέντων, Χημική σύσταση,  Παγκόσμια  παραγωγή, Πρώτες ύλες για την παραγωγή κλίνκερ,  Κύριες "ορυκτολογικές"  φάσεις του κλίνκερ,   Προϊόντα ενυδάτωσης του τσιμέντου "Portland" (σελ. 149-159).

ΖΕΟΛΙΘΟΙ: Γενικά περί ζεολίθων, Δομή, Ταξινόμηση, Ιδιότητες,  Χρήσεις, Οικονομικά στοιχεία, Κύριες χώρες παραγωγής   (σελ. 160-179).

Βαθμολογία

Εργαστήριο: 20%
Βαθμολογία τελικών εξετάσεων: 80%

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Ημερομηνίες και κεφάλαια παραδόσεων, από το βιβλίο "Βιομηχανικά Ορυκτά & Πετρώματα"

Εβδομάδα Κεφάλαιο Σελίδες
1η Βαρύτης 4-12
2η Φθορίτης 13-23
3η Αμίαντος 24-36
4η Μαγνησίτης 37-45
5η Τάλκης 46-53
6η Άργιλος 54-96
7η Καολίνης 97-107
8η Μπεντονίτης 108-123
9η Οργανο-άργιλοι 124-128
10η Φωσφάτα 129-137
11η Περλίτης 138-148
12η Τσιμέντα 149-159
13η Ζεόλιθοι 160-179

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-