Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις και Τεκτονική Ανάλυση (7.3.15.9.1.7)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Κατεύθυνσης Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Γεωτεχνολογίας: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 1 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τρίτη,  15.00 – 18.00, Κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, αίθουσα 2.04

Διδάσκοντες

Θεοδώρα Ροντογιάννη - Τσιαμπάου , Καθηγήτρια
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.26
Τηλ. +30 210 772 3970
e-mail: rondoATcentral.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 10.00 - 14.00

Βιβλία Διδασκαλίας

Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις και Τεκτονική Ανάλυση, Σημειώσεις, Θ. Ροντογιάννη – Τσιαμπάου Ε.Μ.Π. 2006 

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Bennison G. &  Moseley K., 1997. Geological structures and maps. Arnold ed.
Dercourt J. & Paquet J., 1983. Geology: Principles and methods. Graham and Trotman ed.
Foulcaut A. & Raoult J-F., 1975. Coupes et cartes géologiques. Sedes &Doin Ed.
Gibon M., 1987., Les structures tectoniques. Manuels et methods. BRGM ed.
Κατσικάτσος Γ., 1992. Γεωλογία Ελλάδας. Εκδ. ΟΕΔΒ.
Κουκουβέλας Ι., 1998. Τεκτονική Γεωλογία. Εκδ. Leader Books.
Lisle R., 1995. Geological structures and maps. A practical guide. Butterworth & Neinemann ed.
Maltman A., 1990. Geological maps. Am introduction. Wiley ed.
Mattauer M., 1980. Les deformations des materiaux de l’ ecorce terrestre. Hermann ed.
Mercier J-L & Vergely P., 1999. Tectonique. Dunod ed.
Μουντράκης Δ. 2010. Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Εκδόσεις University Studio Press
Passchier C-W & Trouw R-J. 1998. Microtectonics. Springer Ed.
Παυλίδης Σπ., 2003. Γεωλογία των σεισμών. Εκδ. University studio Press.
Ragan D., 1984. Structural Geology. Am introduction to geometrical techniques. Wiley ed.
Simpson B., 1970. Geologic Maps. Rhodes ed.
Spenser E., 2000. Geologic Maps.  A practical guide to the preparation and interpretation of geologic maps. Practice Hall ed.
Thomas P., 1990. Geological maps and sections for civil engineers. Blackie ed.
Τρανός Μ. 2011. Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις. Εκδόσεις University Studio Press

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Χαρτογραφική απεικόνιση και τοπογραφικοί χάρτες. Γεωμετρικές σχέσεις μεταξύ τοπογραφικού ανάγλυφου και γεωλογικής επιφάνειας. Τηλεανίχνευση - Μελέτη αεροφωτογραφιών. Διάκριση γεωλογικών σχηματισμών, ορίων, μορφοτεκτονικών δομών. Οι κύριες γεωλογικές δομές. Πτυχές - Ρήγματα. Γεωμετρικά και δυναμικά χαρακτηριστικά. Χρονολόγηση των γεωλογικών γεγονότων. Πολύπλοκες δομές. Γεωλογία Ελλάδας. Συνοπτική αναφορά στις Γεωτεκτονικές ζώνες και ενότητες. Γεωλογικοί χάρτες υποβάθρου. Χάρτες πρόσφατων γεωλογικών σχηματισμών. Χάρτες ισοπαχών. Γεωλογικές τομές. Τρισδιάστατα διαγράμματα. Τεκτονικές τάσεις και παραμορφώσεις. Στερεογραφικές προβολές. Χρήση Η/Υ στη χαρτογράφηση και τεκτονική. Γεωλογικοί χάρτες και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Χαρτογράφηση σε περιοχές οικονομικής σημασίας. Εργαστηριακές ασκήσεις. Εφαρμογές στην ύπαιθρο.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-