Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία (7.3.16.9)

Online Υλικό Διδασκαλίας

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' επιλογή Υποχρεωτικό Μάθημα Δεξαμενής: 9ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
1 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Παράδοση (μάθημα και εργαστήριο):
Τετάρτη, 08.45 - 12.30, κτήριο Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών, γραφείο Καθηγητή

Διδάσκοντες

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης , Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.20
Τηλ. +30 210 772 2092 , +30 210 772 2126 (FAX)
e-mail: e.chatzitheodoridisATmetal.ntua.gr

Σταύρος Τριανταφυλλίδης , Λέκτορας
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών , Τομέας Γεωλογικών Επιστημών
1 Όροφος , Γραφείο 1.22
Τηλ. +30 210 7724468
e-mail: striantafyllidisATmetal.ntua.gr
ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 17.00

Βιβλία Διδασκαλίας

Στο παρακάτω Link θα βρείτε πάντα πρόσφατο υλικό για το μάθημα, αλλά και ανακοινώσεις.

Σημειώσεις online

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  • Spectroscopic Methods in Mineralogy, A. Beran & E. Libowitzky (Editors), European Mineralogical Union, EOTVOS Univ. Press
  • Properties of Materials: Anisotropy, Symmetry, Structure, R.E. Newnham, OXFORD Univ. Press
  • Crystal Structure Analysis: Principles and Practice, A.J. Blake, W. Clegg, J.M. Cole, J.S.O. Evans, P. Main, S. Parsons & D.J. Watkin, OXFORD Univ. Press

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Το μάθημα διαμορφώνεται εκ νέου και στοχεύει πλέον σε αναλυτικές τεχνικές. Στόχο έχει επίσης, μέσα από την χρήση αυτών των τεχνικών, την κατανόηση της δομής και της χημείας των ορυκτών.

Τεχνικές που θα αναπτύξουμε είναι:

  • Φασματοσκοπία Raman, IR, οπτική
  • Φασματομετρία μάζας με παραδείγματα εφαρμογών από TOF-SIMS (Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) και Dynamic SIMS
  • Ηλεκτρονική μικροσκοπία (SEM – Secondary Electron Microscopy) και χημική ανάλυση (EDS/WDS)
  • Ειδικά κεφάλαια στην Τεχνική Περίθλασης με ακτίνες Χ (XRD – X-ray Diffraction) ή με οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια (EBSD – Electron BackScatter Diffraction)
  • Παραδείγματα τεχνικών ακίδας, όπως Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (AFM – Atomic Force Microscopy) και Μικροσκοπία Σάρωσης Σήραγγας (STM – Scanning Tunneling Microscopy)
Επιπλέον στόχος μας είναι η κατανόηση της χρήσης φωτονίων, ηλεκτρονίων, ιόντων και ακίδων στην αλληλεπίδρασή τους με την ύλη ώστε να παράγουν αναλυτική (δομική και χημική) πληροφορία. Επίσης η κατανόηση λειτουργίας των οργάνων, τρόποι μέτρησης, στατιστική μετρήσεων και χειρισμός λαθών, κατανομές, ποσοτικός προσδιορισμός και υπολογισμός στοιχειομετρίας. Η πρακτική εξάσκηση σε όργανα ή σε λογισμικό θα αποτελεί μεγάλο μέρος του μαθήματος.

Βαθμολογία

Η βαθμολογία του μαθήματος θα γίνεται μέσα από την άμεση αλληλεπίδραση του φοιτητή με τον διδάσκοντα και μέσω εργασιών και παρουσιάσεων.

Πρόγραμμα Παραδόσεων

Το πρόγραμμα παραδόσεων είναι υπό διαμόρφωση, λόγω αναδιοργάνωσης της ύλης.

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-