Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Κοινωνιολογία της Επιστήμης & Τεχνολογίας (9.1.21.1)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' εκλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 1ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 - -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πέμπτη, 12.45 – 14.30, κτήριο Χημικών Μηχανικών, αίθουσα 12

Διδάσκοντες

Ρεντετζή Μαρία, ΔΕΠ - Επ.Καθηγήτρια 
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
+30 210 772 1614 - κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 1618 - κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ), Γραφείο (FAX)
mrentetz@vt.edu
http://users.ntua.gr/rentetzi/

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Αντικείμενο και μέθοδοι της Κοινωνιολογίας (τι είναι Κοινωνιολογία, η σπουδή της κοινωνίας, η κοινωνιολογική θεώρηση, κοινωνιολογικές μέθοδοι, οι κοινωνικές επιστήμες). Πληθυσμός και κοινωνικές ομάδες (το άτομο και η ομάδα, πληθυσμός και κοινωνία, τύποι κοινωνικών ομάδων - συγκρότηση, πρότυπα και παραλλαγές). Κοινωνικοί θεσμοί (κοινωνική δομή, κοινωνίες και πολιτισμοί, οικονομικοί και πολιτικοί θεσμοί, κοινωνική στρωμάτωση, οικογένεια και συγγένεια). Κοινωνική μεταβολή (μεταβολή, ανάπτυξη, πρόοδος). Σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας (αστυφιλία, μετανάστευση).

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-