Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Οικονομία (9.1.31.2)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 2ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 - -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Τσώλας Ιωάννης, ΔΕΠ - Λέκτορας 
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Τομ. Ανθρωπ. & Κοινωνικών Επ.& Δικαίου
+30 210 772 1609 - κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ), Γραφείο
itsolas@central.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

 • ΜΗΛΙΟΣ, Γ., ΛΑΠΑΤΣΙΩΡΑΣ Σ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, Γ.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, 2011, Εκδόσεις νήσος
 • Ε. Πουρναράκης, Γ. Χατζηκωνσταντίνου, Αρχές Οικονομικής. Μακροοικονομική και Μικροοικονομική,Τρίτη έκδοση, Εκδόσεις ‘σοφία’, Αθήνα 2011

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 • Chacholiades, M. Μικροοικονομική I, μετάφραση Α.Σ. Κορκοτσίδης, Εκδόσεις Κριτική, 1990
 • Chacholiades, M. Μικροοικονομική II, μετάφραση Α.Σ. Κορκοτσίδης, Εκδόσεις Κριτική, 1990
 • Ευθύμογλου, Π. Γ., Μπένος, Θ. Ε. και Σολδάτος, Γ. Θ. Σύγχρονη μικροοικονομική, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, τόμος Α', 1997
 • Κώττης, Γ. Χ. και Πετράκη-Κώττη, Α. Εισαγωγή στη σύγχρονη μικροοικονομική, Το Οικονομικό, 1996
 • Κώττης, Γ. Χ. και Πετράκη-Κώττη, Α. Σύγχρονη μικροοικονομική, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου , 2000
 • Nicholson, W. Μικροοικονομική θεωρία : βασικές αρχές και προεκτάσεις, Μετάφραση Γ. Κορρές, Θ. Ταγκαλάκης, Χ. Γκενάκος, Επιστημονική επιμέλεια: Θ. Μινόγλου. Εκδόσεις Κριτική, 1998
 • Σταμάτης, Γ. Νεοκλασική μικροοικονομική θεωρία : παρουσίαση και κριτική, Εκδόσεις Κριτική, 1991
 • Varian H. R. Μικροοικονομική : μία σύγχρονη προσέγγιση, Μετάφραση: Χ. Βαλλιανός, Επιστημονική επιμέλεια: Θ. Μινόγλου.Εκδόσεις Κριτική, τόμος Α, 1992
 • Varian H. R. Μικροοικονομική : μία σύγχρονη προσέγγιση, Μετάφραση: Χ. Βαλλιανός, Επιστημονική επιμέλεια: Θ. Μινόγλου.Εκδόσεις Κριτική, τόμος Β, 1992

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 • Abel, A. B. Bernanke, B.S. Μακροοικονομική, Μετάφραση: Γ. Λαντούρης, Επιστημονική Επιμέλεια: Θ. Μινόγλου, 4η έκδοση, Εκδόσεις Κριτική, 2002
 • Dornbusch, R. and Fisher S. Μακροοικονομική, Εκδόσεις Κριτική, 1993
 • Mankiw, N.G. Μακροοικονομική θεωρία, Μετάφραση: Ν. Σταματάκης, Επιμέλεια Α. Ι. Πανεθυμιτάκης, 4η έκδοση αναθεωρμένη, Εκδόσεις Gutenberg , 2002
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική. Εκδόσεις: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2001
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Μακροοικονομική. Εκδόσεις: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2001
 • Πετράκη-Κώττη, Α. και Κώττης, Γ. Χ. Σύγχρονη μακροοικονομική. Εκδόσεις Ευγ. Μπένου , 2000

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Έννοια και περιεχόμενο οικονομικής επιστήμης. Χρησιμότητα του μαθήματος για τους μηχανικούς. Ικανοποίηση των αναγκών και ποιότητα ζωής. Παραγωγικοί συντελεστές. Αγορά, κρατική παρέμβαση και κατανομή των οικονομικών πόρων. Διαμόρφωση των τιμών των αγαθών και των παραγωγικών συντελεστών. Οικονομία, τεχνολογία και περιβάλλον. Το πληθυσμιακό πρόβλημα. Εξελίξεις στις χώρες της μικτής οικονομίας και τις σοσιαλιστικές. Χρήμα. Διαμόρφωση του μεγέθους και διανομή του εθνικού εισοδήματος. Διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Ιδιομορφίες και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η ένταξη της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Μικροοικονομική: Εισαγωγή στη μικροοικονομική θεωρία. Λειτουργία των αγορών: Ζήτηση και προσφορά. Συμπεριφορά του καταναλωτή: Θεωρία της απόλυτης χρησιμότητας, Θεωρία της τακτικής χρησιμότητας. Θεωρία παραγωγής και κόστους παραγωγής. Μορφές αγοράς: Ο τέλειος ανταγωνισμός.  Το μονοπώλιο. Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Το ολιγοπώλιο.

Μακροοικονομική: Εθνικοί Λογαριασμοί. Το υπόδειγμα του Keynes. Το υπόδειγμα IS-LM. 

Βαθμολογία

Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο μάθημα: Γραπτή εξέταση

Πρόγραμμα Παραδόσεων

1η εβδομάδα
Εισαγωγή - βασικές έννοιες. Το οικονομικό πρόβλημα, Παραγωγικές δυνατότητες και κόστος ευκαιρίας. Προσφορά και ζήτηση. αρχική θεώρηση. Η ζήτηση των αγαθών. Η ελαστικότητα ζήτησης.

 2η εβδομάδα
Η προσφορά των αγαθών. Η ελαστικότητα προσφοράς. Η ισορροπία. Μετατοπίσεις των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς. Άσκηση 1.

3η εβδομάδα
Η συμπεριφορά του καταναλωτή, Η θεωρία της απόλυτης χρησιμότητας, Η θεωρία της τακτικής χρησιμότητας. Άσκηση 2.

4η εβδομάδα
Η θεωρία της τακτικής χρησιμότητας (συνέχεια). Άσκηση 3

5η εβδομάδα
Θεωρία παραγωγής. Άσκηση 4

6η εβδομάδα
Θεωρία κόστους παραγωγής. Άσκηση 5

7η εβδομάδα
Ο τέλειος ανταγωνισμός, Το μονοπώλιο. Άσκηση 6, Άσκηση 7

8η εβδομάδα
Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός, Το ολιγοπώλιο. Άσκηση 8, Άσκηση 9

9η εβδομάδα
Εισαγωγή στη μακροοικονομική θεωρία. Εθνικοί Λογαριασμοί. Άσκηση 10

10η εβδομάδα
Προσδιορισμός εισοδήματος ισορροπίας - Το κευνσιανό υπόδειγμα Άσκηση 11, Άσκηση 12

11η εβδομάδα
Προσδιορισμός εισοδήματος ισορροπίας - Το κευνσιανό υπόδειγμα (syn;exeia) Άσκηση 13, Άσκηση 14, Άσκηση 15

12η εβδομάδα
Το υπόδειγμα IS-LM. Άσκηση 16, Άσκηση 17

13η εβδομάδα
Εφεδρικό μάθημα

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-