Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (9.1.52.1)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Κατ' εκλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 1ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 - -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πέμπτη, 12.45 – 14.30, κτήριο Χημικών Μηχανικών, αίθουσα 22

Διδάσκοντες

Αντωνόπουλος Κίμων, ΔΕΠ - Καθηγητής 
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομ. Θερμότητας, Εργαστήριο Ψύξης & Κλιματισμού
+30 210 772 3673 - κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 2340 - κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Ν (Ζ), Εργαστ.
+30 210 772 3606 - κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Ν (Ζ), Εργαστ.
+30 210 772 1260 - κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ), Γραφείο (FAX)
+30 210 772 3736 - κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ) (FAX)
kanton@central.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

-

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Ιστορία των επιστημονικών και φιλοσοφικών ιδεών από την αρχαιότητα ως τον 17ο αιώνα. Μύθος, Φιλοσοφία, Επιστήμη. Προσωκρατικοί, Πλάτων, Αριστοτέλης. Ελληνιστικοί Χρόνοι. Η φυσική από τον Αριστοτέλη και το Μεσαίωνα ως το Γαλιλαίο και το Νεύτωνα. Ενότης επίγειας και ουράνιας Φυσικής. Η Αστρονομία από τον Εύδοξο και τον Πτολεμαίο ως τον Κοπέρνικο και τον Κέπλερ. Η αλληλεπίδραση Φυσικής και Αστρονομίας.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-