Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική (9.2.75.4)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 4ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
2 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

-

Διδάσκοντες

Καρώνη-Ρίτσαρντσον Χρυσηίς, ΔΕΠ - Καθηγητής 
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Τομ. Μαθηματικών
+30 210 772 1707 - κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ), Γραφείο
ccar@math.ntua.gr

Βιβλία Διδασκαλίας

-

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

  1. Γ.Χ. Ζιούτας (2013). Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς. Εκδόσεις ΠΕΛΑΓΙΑ ΖΗΤΗ &Σια.
  2. Β. Καρυώτη, Χ. Καρώνη (2003). Πιθανότητες και Στατιστική με το ΜINITAB. Εκδόσεις ΕΜΠ.
  3. Γ. Κοκολάκης, Ι.Σπηλιώτης (2010). Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική με Εφαρμογές. Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ.
  4. H. ALFREDO, S. ANG, W. H. TANG (Μετάφραση Δ. Παναγιωτακόπουλος) (2003). Εφαρμογές Πιθανοτήτων και Στατιστικής στη Μελετη και Προγραμματισμό Τεχνικών Έργων. Εκδόσεις ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ.
  5. J.L. Devore (2012). Probability and Statistics for Engineering and the Sciences. Cengage Learning.
  6. L. L. Lapin (1997). Modern Engineering Statistics. Duxbury Press.
  7. W. Mendenhall, T. Sincich (2007). Statistics for Engineering and the Sciences. 5th Edition. Pearson Prentice Hall.
  8. J.S. Milton, J.C. Arnold (1987). Probability and Statistics in the Engineering and Computing Sciences. McGraw-Hill.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Περιγραφική Στατιστική. Ορισμοί πιθανότητας, νόμοι και ιδιότητές της. Υπό συνθήκη πιθανότητα. Ανεξαρτησία ενδεχομένων. Ολική πιθανότητα. Τύπος Βayes. Τυχαία μεταβλητή και κατανομή της. Μέση τιμή, διασπορά και ιδιότητές τους. Ειδικές κατανομές. Διμεταβλητές τυχαίες μεταβλητές. Κεντρικό οριακό θεώρημα. Δειγματικές κατανομές χ2, t και F. Εκτίμηση κατά σημείο, διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων. Γραμμικό μοντέλο: εκτίμηση και έλεγχοι παραμέτρων, συντελεστής προσαρμογής, πρόβλεψη. Eφαρμογές με Η/Υ. Εργαστηριακές ασκήσεις.

Εργαστήρια της Στατιστικής
 Από το 1999 στη Σχολή Μεταλλείων Μεταλλουργών Μηχανικών πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθηματα, που συμπληρώνουν το μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική. Τα μαθήματα αυτά συνοδεύονται από  σχετικές σημειώσεις (Β. Καρυώτη και Χ. Καρώνη (2002). Πιθανότητες και Στατιστική με το ΜINITAB.  (Σελ.120),  εκδόσεις ΕΜΠ). Εκτελούνται εφαρμογές κυρίως με χρήση του στατιστικού πακέτου MINITAB και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

 

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-