Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Τίτλος Μαθήματος

Φυσική Ι (9.4.71.1)

Εξάμηνο Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού: 1ου Εξαμήνου

Ωριαίο Πρόγραμμα

Ώρες Διδασκαλίας Ώρες Ασκήσεων
Εργαστηριακές Φροντιστηριακές
4 2 -

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

- Πέμπτη 12:45-14:30 Κτ. Μετ. Αιθ. 101

- Παρασκευή 10:45-12:30  Κτ. Μετ. Αιθ. 102

Τα εργαστήρια γίνονται συνήθως κάθε Τετάρτη (εναλλάξ για τα δύο τμήματα) στις 12:45-14:30 σύμφωνα με ανακοίνωση των υπευθύνων.

 

Διδάσκοντες

Μαλτέζος Σταύρος, ΔΕΠ - Αν.Καθηγητής 
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Τομ. Φυσικής, Εργαστήριο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
+30 210 772 3026 - κτ. Φυσικής (Ζ), Γραφείο 205
+30 210 772 3021 - κτ. Φυσικής (Ζ), Εργαστ. (FAX)
maltezos@central.ntua.gr, maltezos@cern.ch

Βιβλία Διδασκαλίας

Προτεινόμενα συγγράμματα κατά προτεραιότητα (χορηγείται ένα από τα δύο)

1-Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ BERKELEY (Μηχανική), C. Kittel, W. D. Knight, M. A. Ruderman, A. C. Helmholz, B. J. Moyer, μετάφραση στα Ελληνικά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν και παραλαμβάνεται από το Θωμαΐδιο Ίδρυμα στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

1-Β) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΤΟΜΟΣ Α', Hugh D. Young and Freedman, (μετάφραση στα Ελληνικά), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Παπαζήση. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν και παραλαμβάνεται από τις Εκδόσεις Παπαζήση Α.Ε.Β.Ε. στην οδό Νικηταρά 2, Αθήνα (κάθετος της Θεμιστοκλέους μεταξύ Σόλωνος και Ακαδημίας), τηλ: 210- 38.22.496 / FAX 210-38.09.150, από Δευτέρα ως Παρασκευή 3-7 μμ.

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

2) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Επιλεγμένες ασκήσεις - θέματα εξετάσεων), Σ. Μαλτέζου. Θα διανεμηθεί δωρεάν από το διδάσκοντα σε έντυπη μορφή και παρέχεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή.

3) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΗ Ι» (ΜΗΧΑΝΙΚΗ), Λ. Απέκη, Κ. Χριστοδουλίδη. Παρέχεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από τον διδάσκοντα.

Σύντομη περιγραφή της ύλης

Διανυσματική διατύπωση των φυσικών νόμων. Νόμοι του Νεύτωνα. Δυνάμεις βαρυτικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές. Εξίσωση κίνησης. Μελέτη κίνησης σε 1 και 3 διαστάσεις. Συστήματα αναφοράς. Διατήρηση ορμής. Κρούσεις. Συστήματα με μεταβλητή μάζα. Έργο. Κινητική ενέργεια. Διατηρητικές δυνάμεις. Δυναμική ενέργεια. Διατήρηση της ενέργειας. Κίνηση συστημάτων σωματιδίων. Ροπή δύναμης. Στροφορμή. Ροπή αδράνειας. Διατήρηση της στροφορμής. Μελέτη της κίνησης του στερεού σώματος. Αρμονικός ταλαντωτής. Αρμονικός ταλαντωτής με απόσβεση. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακή εξάσκηση.

Βαθμολογία

-

Πρόγραμμα Παραδόσεων

-

Λεπτομερές Πρόγραμμα Παραδόσεων

-