Εκλεγμένη Διοίκηση
Μέλη Γενικής Συνέλευσης
Επιτροπές της Σχολής
Εκπρόσωποι σε λοιπές Επιτροπές του Ε.Μ.Π
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Σημερινή Εκλεγμένη Διοίκηση

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ:
Δημήτριος Καλιαμπάκος, Καθηγητής
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ
Mεταλλευτικής: Δημήτριος Δαμίγος, Αναπληρωτής Καθηγητής
(Αναπληρωτής) (Δημήτριος Καλιαμπάκος, Καθηγητής)
 
Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών: Δημήτριος Πάνιας, Καθηγητής
(Αναπληρωτής) (Εμμανουέλα Ρεμουντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 
Γεωλογικών Eπιστημών: Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
(Αναπληρωτής) (-)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ
Mεταλλευτικής: Ζένια Κερασοβίτου
Σταυρούλα Πλατώνη
Δέσποινα Τριανταφυλλίδου
 
Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών: Αικατερίνη Μελιάδου
Ελεάννα Τσουκάτου
 
Γεωλογικών Eπιστημών: Εύα Βλάχου