Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Μεγάλα Ερευνητικά Όργανα της Σχολής

Τα μεγάλα ερευνητικά Όργανα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών περιλαμβάνουν το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης Ηλεκτρονίων-Jeol 2100HR, το σύστημα εκλέπτυνσης δοκιμίων για εξέταση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ΤΕΜ μέσω βομβαρδισμού με ιόντα αργού (Gatan 691 PIIPS), το Ηλεκτρονικό Mικροσκόπιο Σάρωσης Jeol6380LV και το σύστημα δομικού χαρακτηρισμού υλικών με την τεχνική EBSD, μηχανή κόπωσης (Instron 8800) και το Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ Bruker D8 Focus τα οποία καλύπτουν επαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες.