Εκλεγμένη Διοίκηση
Μέλη Γενικής Συνέλευσης
Επιτροπές της Σχολής
Εκπρόσωποι σε λοιπές Επιτροπές του Ε.Μ.Π
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Επιτροπές της Σχολής

Ορισμός Μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΙΔΑΧ στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Σχολής Μ.Μ.-Μ. (1.98MB):

epitropes_omades_ergasias_29112016.pdfepitropes_omades_ergasias_29112016.pdf epitropes_omades_ergasias_29112016.pdf