Προϋποθέσεις
Προδιδακτορικά
Διατμηματικά
Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών
Ηλεκτρονική Κατάθεση
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Διατμηματικά - Διεπιστημονικά Π.Μ.Σ

Τα Διεπιστημονικά - Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), μετά από ελάχιστη διάρκεια σπουδών ενός πλήρους ημερολογιακού έτους, οδηγούν στη απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα με ή/και χωρίς την απόκτηση Μ.Δ.Ε. για μετάβαση σε Προδιδακτορικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Μ.Σ.) με στόχο την εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής και κατά συνέπεια την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Ακολουθεί κατάλογος των Δ.Π.Μ.Σ τα οποία η Σχολή συντονίζει ή συμμετέχει:


Συντονιζόμενο από τη Σχολή
 
Τίτλος Δ.Π.Μ.Σ. Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων
Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Συμμετέχουσες Σχολές: Πολιτικών Μηχανικών
Διευθυντής: Γ. Τσιαμπάος
Πληροφορίες: Υπεύθυνο Μέλος Γραμματείας: Κ. Παπακωνσταντινοπούλου
Τηλ: +30 210 7722066, email: metaptyxiako@metal.ntua.gr
 
Με τη Συμμετοχή της Σχολής
 
Τίτλος Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών
Συμμετέχουσες Σχολές: Πολιτικών Μηχανικών
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Διευθυντής: Μ.Α. Μιμίκου
Πληροφορίες: +30 210 7722265
 
Τίτλος Δ.Π.Μ.Σ. Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών
Συντονίζουσα Σχολή: Πολιτικών Μηχανικών
Συμμετέχουσες Σχολές: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Διευθυντής: Μ. Παπαδρακάκης
Πληροφορίες: +30 210 7723613
 
Τίτλος Δ.Π.Μ.Σ. Συστήματα Αυτοματισμού
Συντονίζουσα Σχολή: Μηχανολόγων Μηχανικών
Συμμετέχουσες Σχολές: Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Διευθυντής: Ι. Αντωνιάδης
Πληροφορίες: +30 210 7722330
 
Τίτλος Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
Συντονίζουσα Σχολή: Χημικών Μηχανικών
Συμμετέχουσες Σχολές: Χημικών Μηχανικών
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Διευθυντής: Κ. Χαριτίδης
Πληροφορίες: +30 210 7723196
 
Τίτλος Δ.Π.Μ.Σ. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Συμμετέχουσες Σχολές: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Διευθυντής: Α. Σιόλας
Πληροφορίες: +30 210 7722697
 
Τίτλος Δ.Π.Μ.Σ. Γεωπληροφορική
Συντονίζουσα Σχολή: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Συμμετέχουσες Σχολές: Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
Διευθυντής: Μ. Καββαδάς
Πληροφορίες: +30 210 773412

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

  • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π
  •