Πρόγραμμα
Οδηγίες
Εταιρείες
Χάρτες
Έντυπα
Ανακοινώσεις
Αιτήσεις
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Πρακτική Άσκηση Ι

Ανακοίνωση 18 Μαΐου 2012

 1. Όσοι φοιτητές θα εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση Ι το καλοκαίρι του 2012 παρακαλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τομέα Μεταλλευτικής (Γραφείο 2.27, υπεύθυνη κα Ζ. Κερασοβίτου, τηλ: 210-7722204) έως την Τετάρτη 30 Μαΐου 2012 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  1. Έντυπο Τραπεζικού Λογαριασμού (αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Ι) και ένα αντίγραφο αυτού.
   • Τα στοιχεία του λογαριασμού, που θα συμπληρωθούν, πρέπει να αφορούν λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα
   • Ο φοιτητής πρέπει να είναι ο βασικός δικαιούχος (πρώτο όνομα) του Τραπεζικού Λογαριασμού.
   • Το σχετικό έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο από αρμόδιο υπάλληλο της Τράπεζας και να φέρει την υπογραφή του καθώς και σφραγίδα της Τράπεζας.
   • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο να συμπληρωθεί το IBAN του λογαριασμού
  2. Δύο φωτοτυπίες της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας. Τα στοιχεία του Τραπεζικού Λογαριασμού είναι απαραίτητα για την καταβολή μέρους του ποσού της ημερήσιας αποζημίωσης και των οδοιπορικών.
 2. Όσοι φοιτητές πρόκειται να εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση Ι το καλοκαίρι του 2012, παρακαλούνται να προσέλθουν την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012 και ώρα 11:30, στην αίθουσα του PC Lab του κτ. Μεταλλειολόγων. Σημείωση: Παρακαλώ να τηρηθεί αυστηρά η ώρα προσέλευσης.

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D Λέκτορας ΕΜΠ