Εταιρείες
Ανακοινώσεις
Αρχείο
F.A.Q.
Αιτήσεις
Ψηφίστε..
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Θέσεις & Τοποθετήσεις Πρακτικής Άσκησης

Αναζήτηση
Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία Ανάρτησης

 ·  xls/50kB

Πίνακας διανομής θέσεων Πρακτικής Άσκησης ΙΙ για το καλοκαίρι 2012

May 22, 2012

Έντυπα & Κανονισμοί

Αναζήτηση
Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία Ανάρτησης

 ·  pdf/110kB

Κανονισμός Πρακτικών Ασκήσεων
Στον κανονισμό περιέχονται οδηγίες για την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ και της Προαιρετικής Πρακτικής Άσκησης
Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2009

July 6, 2009

 ·  pdf/182kB
 ·  pdf/94kB

Έντυπο Βεβαίωσης για Π.Α. ΙΙ 8ου Εξ.
Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τους φοιτητές του 8ου εξ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ εκτέλεσης της Π.Α. και υπογράφεται από τον επιβλέποντα της εταιρείας. Μόλις τελειώσει η Π.Α., ο φοιτητής το υποβάλλει στην υπεύθυνη Γραμματεία (γρ.2.15).
1o αρχείο: Βεβαίωση στα ελληνικά
2ο αρχείο: Βεβαίωση στα αγγλικά

May 4, 2012

 ·  pdf/137kB

Έντυπο Βεβαίωσης για Προαιρετική Π.Α. 4ου Εξ.
Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τους φοιτητές του 4ου εξ. μόλις εκτελέσουν την Π.Α. και υπογράφεται από τον επιβλέποντα της εταιρείας. Μόλις επιστρέψει, ο φοιτητής το υποβάλλει στην υπεύθυνη Γραμματεία (γρ.2.15).

May 4, 2012

Διάφορα

Αναζήτηση
Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία Ανάρτησης

 ·  doc/26kB

Επιστολή αποδοχής εκπόνησης Π.Α. ΙΙ
(αποστολή στο email: praktiki@metal.ntua.gr)

April 14, 2011

 ·  doc/48kB

Συμπλήρωση Προσωπικών Στοιχείων
(αποστολή στο email: praktiki@metal.ntua.gr)

April 14, 2011

Εργασία Πρακτικής Άσκησης

Αναζήτηση
Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία Ανάρτησης

 ·  doc/30kB

Οδηγίες για την εργασία της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

April 14, 2011

 ·  doc/38kB

Πρότυπο Εργασίας Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

April 14, 2011